Wetenschapsforum met voorafgaand ALV op donderdag 12 december 2019

Het Korsakov Kenniscentrum organiseert op donderdag 12 december 2019 het jaarlijkse Wetenschapsforum Korsakov met de titel: “Kennis en Expertise ontwikkeling Korsakov in de praktijk”. Voorafgaand aan het Wetenschapsforum zal de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsvinden.

Tijd: 13.00 tot 17.00 uur Wetenschapsforum en 12.00 tot 13.00 uur ALV
Locatie: Academiegebouw  Utrecht, Domplein 29 UTRECHT

Het beloofd een inspirerende bijeenkomst te worden met presentaties en interactieve dialogen aan de hand van 6  actuele praktijkgerichte onderzoeken op het gebied van Korsakov. De middag  staat onder leiding van Prof. dr. Roy Kessels, voorzitter wetenschapsraad Korsakov Kenniscentrum.
U kunt kennis en ervaringen uitwisselen en met elkaar in gesprek gaan over nieuwe inzichten uit onderzoek en hoe deze nieuwe kennis naar de dagelijkse praktijk te brengen.
Het kennisforum is voor alle geïnteresseerden toegankelijk. De ALV is alleen toegankelijk voor leden van het Korsakov Kenniscentrum. Voor leden van het Korsakov Kenniscentrum is de toegang kosteloos.

Voor wie: allen die geïnteresseerd zijn in praktijkgericht onderzoek op het gebied van Korsakov zorg, begeleiding en behandeling; zorgprofessionals, behandelaren, onderzoekers, beleidsmedewerkers, leidinggevenden, docenten, beleidsmakers.

Graag ontmoeten we elkaar op 12 december in het Academiegebouw Utrecht!