Screener voor het opsporen van alcoholgerelateerde stoornissen

Het Korsakov Centrum voor alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen van Vincent van Gogh heeft een screener ontworpen waarmee hulpverleners signalen van alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen op kunnen sporen.

Symptomen vallen niet altijd direct op

Alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen zijn veelal subtiel van aard en worden vaak overschaduwd door andere problemen. Zeker als je, bijvoorbeeld als huisarts, POH-GGZ of maatschappelijk werker, een cliënt of patiënt maar af en toe ziet, kan het lastig zijn deze te herkennen. Om alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen (ACS) in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen heeft het topklinisch Centrum een online screener ACS ontwikkeld. Deze screener is voor iedereen beschikbaar gesteld op de website van ons topklinisch Centrum.

Bekijk de ACS screener

Door de vragenlijst met 12 vragen in te vullen kom je erachter of er mogelijk sprake is van een alcoholgerelateerde cognitieve stoornis. De screener is niet ontwikkeld om daadwerkelijk cognitieve stoornissen te diagnosticeren. Hij helpt vooral om op een gestructureerde  en snelle manier signalen duidelijk in beeld te krijgen en snel te kunnen acteren. De screener is laagdrempelig, gemakkelijk en snel toepasbaar. De onafhankelijke screener adviseert volgens de laatste richtlijnen en vertelt je wat te doen en waar je terecht kunt.

In samenspel tot stand gekomen

Deze screener is met behulp van verschillende collega’s binnen PSYLAB (van Vincent van Gogh) ontworpen. De wensen en verwachtingen van (keten)partners in verschillende domeinen binnen de gezondheidszorg (zoals huisarts, POH-GGZ, maar ook zorgverzekeraars, gemeentes en het KKC) zijn hierbij al in de vroege ontwikkelfase meegenomen. Deze informatie heeft uiteindelijk geleid tot de ontwikkeling van deze screener.

PSYLAB: zorginnovaties

In PSYLAB experimenteren wij met nieuwe, andere vormen van zorg. Hier wordt bedacht hoe de zorg beter kan met de inzet van digitale en/of technologische middelen. De patiënt heeft de regie. Samen met de huisarts, andere maatschappelijke (zorg)aanbieders en het sociale netwerk van de cliënt zoeken we naar oplossingen die werken. PSYLAB biedt ondersteuning bij de ontwikkeling, implementatie en monitoring van innovaties.

Heb je naar aanleiding van de screener vragen of tips? Neem dan contact op met:
Jeroen Swinkels, verpleegkundig specialist ggz
0478 - 786160 / jswinkels@vvgi.nl