Kennisinfrastructuur specifieke doelgroepen WLZ

Minister De Jonge heeft een reactie op het advies expertisecentra specifieke doelgroepen langdurige zorg aan de Tweede Kamer gegeven.

In het verlengde van de op 4 februari door de minister van VWS gestuurde brief over de kennisinfrastructuur in de langdurige zorg: “Beter weten: versterken professioneel handelen in de langdurige zorg” is er in juni een adviesrapport opgesteld over het versterken van de kennisinfrastructuur voor specifieke doelgroepen, waaronder mensen met Korsakov. Bekijk hier de de bijlage 'Expertisecentra langdurige zorg (Wlz)'

De beleidsreactie van VWS volgde met een brief aan deTweede Kamer op  3 september jl.

Bekijken

De ontwikkeling van expertisecentra en kenniscentra voor specifieke doelgroepen zijn van een groot belang en betekenen een stevige impuls voor het versterken van de kennisontwikkeling, onderzoek en kennisverspreiding die bijdraagt aan het continue en geborgd verbeteren van de langdurige zorg en behandeling voor zeer kwetsbare doelgroepen met een laag volume en een hoog complexe zorgvraag.

Het Korsakov Kenniscentrum juicht deze ontwikkeling toe en draagt  graag  bij aan de realisering hiervan.