Uitnodiging toepassen WZD in de praktijk op dinsdag 5 november

Dinsdag 5 november 2019 organiseert het Korsakov Kenniscentrum een bijeenkomst over het praktisch toepassen van de Wet Zorg & Dwang. U bent van harte uitgenodigd!
Tijd: 12.00 uur inloop met lunch. Het hoofdprogramma is van 13.00 tot 16.00 uur. Toegang voor leden is gratis.

De aanmelding is inmiddels gesloten!

Op de bijeenkomst van 5 november staat het toepassen van de WZD in de praktijk centraal. Er zal casuistiek besproken worden en wij presenteren u een (ethisch) model voor het (h)erkennen en in kaart brengen van de ervaren dilemma's van zorgverleners in de dagelijkse zorg aan mensen met het syndroom van Korsakov.

In maart dit jaar gaven dr. mr. Susanne van den Hooff en drs. Jasper Boele tijdens de goed bezochte bijeenkomst een informatieve presentatie over de juridische status van de Wet Zorg & Dwang (WZD). De nieuwe wet, die per 1 januari 2020 van start gaat en de huidige BOPZ gaat vervangen, is van toepassing op zorgaanbieders die zorg leveren aan mensen met dementie, een verstandelijke beperking of cliënten die als gevolg van een ziekte of aandoening gedragsproblemen of regieverlies vertonen, wat kan leiden tot ernstig nadeel. Onder deze laatste groep vallen ook cliënten met het syndroom van Korsakov. Het wetsvoorstel regelt dat cliënten alleen zorg krijgen die in het zorgplan is opgenomen en waar de cliënt mee instemt. Indien er geen overeenstemming is, moet de zorgverlener een stappenplan doorlopen waardoor de situatie van de cliënt goed wordt geanalyseerd.

Tijdens de laatste bijeenkomst zijn veel vragen gesteld en de behoefte aan een praktisch vervolg is aangegeven. Uit de inventarisatie die is gehouden over de vraagstukken inde praktijk zijn de volgende zaken naar voren gekomen die op 5 november ruime aandacht gaan krijgen:

  • handvatten voor de praktijk;
  • bespreken casuistiek;
  • implementatie wetgeving.

De bijeenkomst zal plaatsvinden bij zorginstelling Hilverzorg:
Locatie: Nieuw Kerkelanden
Franciscusweg 137
1216 SB Hilversum