Wetenschapsforum Korsakov vertaalt onderzoek naar de praktijk

Wetenschapsforum Korsakov vertaalt onderzoek naar de praktijk

Het Korsakov Kenniscentrum (KKC) ontwikkelt, deelt en verspreid kennis om de zorg en behandeling op het gebied van Korsakov te verbeteren. Als kennisnetwerk doet zij dit samen met de Wetenschapsraad KKC en de onderzoekers in het veld. Onderzoek, het liefst direct toepasbaar, is daar een belangrijk onderdeel van. Tijdens het jaarlijkse Wetenschapsforum Korsakov laten onderzoekers zien hoe ze vragen vanuit de praktijk in hun onderzoek hebben gevat en hoe hun resultaten direct in de zorg kunnen worden toegepast. Op 8 december as. staat het jaarlijkse Wetenschapsforum weer gepland. Iedereen met interesse in de zorg en behandeling van mensen met Korsakov is welkom.

Het KKC heeft als doel de kennis en kunde over de zorg en behandeling van mensen met Korsakov te versterken. “Dat is ook de reden dat we trots zijn op onze Wetenschapsraad met 4 hoogleraren verbonden aan drie universiteiten die deze doelstelling uitdragen en ondersteunen”, zegt directeur van het KKC Cynthia Vogeler. “In de Wetenschapsraad legt men de verbinding tussen de kennisvragen uit de praktijk, nieuwe kennisontwikkeling en de vertaling naar de praktijk. Het doel van het KKC komt hierin ook uitstekend naar voren, namelijk het continu verbeteren van de zorg voor mensen met Korsakov.”

Link naar praktijk

Klinisch neuropsycholoog en hoogleraar Roy Kessels is voorzitter van de Wetenschapsraad van het KKC. Hij vertelt over de kracht van de Wetenschapsraad. “In de raad zitten verschillende hoogleraren die allemaal een link naar de brede praktijk van het Korsakov-veld hebben, variërend van de GGZ tot de langdurige zorg. Het onderzoek vindt veelal plaats in en wordt geïnitieerd vanuit de zorginstellingen met een gespecialiseerd aanbod voor mensen met Korsakov. Bij het onderzoek staat de in het zorgveld ontwikkelde Kennisagenda Korsakov centraal waar de gezamenlijke kennisvragen vanuit de praktijk in zijn opgenomen.”

Viering

De Wetenschapsraad en het KKC delen hun doelstelling van het praktisch toepasbaar maken van onderzoek. Eén keer per jaar ‘viert’ het KKC dat onderzoek deze weg naar de praktijk vindt. En omgekeerd, dat vragen vanuit de praktijk in praktisch toepasbaar wetenschappelijk onderzoek worden omgezet. “Dat gebeurt ook tijdens het Wetenschapsforum, dat in 2013 voor het eerste gehouden werd. Aanvankelijk lag de focus daar op de uitwisseling van kennis tussen onderzoekers en wetenschappers onderling, maar al snel is het accent vooral op het onderzoek vanuit en in de praktijk komen te liggen. De verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk werd stevig gelegd. Tijdens het forum presenteren onderzoekers hun resultaten, die antwoord geven op de kennisvragen uit de praktijk. En wel op een dusdanig manier dat het interessant is voor mede-onderzoekers maar zeker ook voor alle professionals uit de zorgpraktijk”, zo zegt Cynthia.

Unieke presentatie

De manier waarop de onderzoekers hun resultaten presenteren en de directe toepasbaarheid in de praktijk, maken het Wetenschapsforum tot een bijzondere plek, zo vindt voorzitter van de Wetenschapsraad Roy Kessels. “Publicaties in een gerenommeerd internationaal tijdschrift blijven natuurlijk erg belangrijk, maar mensen op de werkvloer lezen die artikelen vaak niet. Op het Wetenschapsforum wordt op een heldere en visuele manier getoond hoe resultaten direct in de praktijk kunnen worden toegepast. De onderzoekers weten ook goed hoe ze hun resultaten en onderzoeken kunnen delen met hun publiek op een manier waardoor iedereen zich bij het onderzoek betrokken voelt. Ze weten precies op de juiste manier hun resultaten over te brengen. De presentaties zijn niet te lang en bevatten veel praktijkvoorbeelden. Bovendien zijn het onderwerpen die vanuit de werkvloer naar de onderzoekers zijn gebracht en doorgaans op veel herkenning kunnen rekenen. Door het op deze manier delen van de uitkomsten van onderzoek ligt het sneller en beter overnemen van deze kennis in de praktijk open. Zo zal nieuwe kennis in de praktijk bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en behandeling.”

Scholing en scherp blijven

Het Wetenschapsforum dient zo ook als een vorm van scholing, zo zegt Roy. “Op het forum tonen we wat er het afgelopen jaar aan onderzoek is gedaan en welke nieuwe kennis is ontwikkeld. De praktijk neemt dat mee.” Het forum zorgt er ook voor dat onderzoekers scherp blijven, aldus Roy. “Het feit dat op het forum de kennisvragen vanuit grote en kleinere instellingen gesteld worden, vraagstukken uit de zorgpraktijk worden gesteld en implementatieproblemen in de praktijk worden aangegeven, zorgt ervoor dat onderzoekers een heel brede blik op het gehele zorgveld Korsakov blijven houden.”

Toekomst

Het Wetenschapsforum heeft zich inmiddels genesteld. Het wordt jaarlijks goed bezocht en de reacties van bezoekers zijn enthousiast. “Toch blijven we door ontwikkelen”, zegt Cynthia. De vorm van de bijeenkomst moet blijven aansluiten bij de praktijk. “Ook de Kennisagenda blijft daarin belangrijk. De aansluiting van onderzoek en praktijk zal continue aandacht vragen. En we blijven inzetten op dat de expertise van de onderzoekers een langdurige verbinding met de praktijk behoudt. Daardoor zal de weg van kennis naar praktijk sneller gaan.” Roy ziet in de toekomst nog meer ‘echte producten’ als resultaat van onderzoek. “Bijvoorbeeld een concrete test, methode of vragenlijst die direct in de praktijk kan worden gebruikt. En concrete handvatten waar de zorg meteen iets aan heeft en die de kwaliteit van zorg gaan verbeteren”.