KEN MIJ poster levert nuttige handvatten

KEN MIJ poster levert nuttige handvatten

Goede zorg lever je door de bewoner en zijn behoeftes te kennen. Bij Amsta heeft men een goede manier gevonden om snel bewoners te leren kennen, de KEN MIJ poster, ontwikkeld door Abrona. Jamie Baars, Kwaliteits verpleegkundige Korsakov bij Amsta, vertelt er meer over.

In april is er binnen het cluster Korsakov onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de “KEN MIJ” poster voor de zorgmedewerkers van Amsta, zegt Jamie. “De poster biedt de zorgmedewerkers een manier om bewoners sneller te leren kennen, waardoor de zorg en begeleiding beter afgestemd kunnen worden op de wensen van de bewoners. De poster wordt al gebruikt op de gehandicaptenafdeling van Amsta en daar werkt hij prima. In het kader van het Topcare onderzoek binnen Amsta hebben we daarom het effect van de poster op twee Korsakovafdelingen onderzocht.”

Uit dit onderzoek bleek dat de poster een nuttige tool is om het gesprek met bewoners aan te gaan. De poster is verdeeld in een aantal vakjes waar informatie kan worden ingevuld over bewoners. “Je krijgt via de poster allerlei informatie over wat mensen fijn vinden, wat ze graag eten en drinken, wie hun familie is, welke zorg ze graag willen, hoe ze het liefste aangesproken worden en dergelijke.” Naar aanleiding van de eerste onderzoeksresultaten is er een tweede onderzoek geweest. “Daaruit is gebleken dat bewoners het fijn vinden dat er tijd voor ze wordt genomen om deze dingen op papier te zetten, ze voelen zich gehoord.”

Maar waar hang je zo’n poster dan op? Niet iedereen zit erop te wachten dat alle bewoners deze persoonlijke informatie kunnen lezen. “Bij de gehandicaptenafdeling hangt de poster gewoon in de kamer. Korsakovbewoners zagen de poster echter het liefst in een map in het kantoor van een medewerker, en ook in het Elektronisch Cliënten Dossier. Het persoonsbeeld in het dossier is in die zin aangepast op de KEN MIJ poster.”

Het onderzoek met de poster werd binnen twee korsakovafdeling van Amsta gedaan maar wordt nu korsakovbreed binnen de organisatie uitgerold. “Uiteindelijk is het de bedoeling dat heel Amsta ermee gaat werken.”

De onderzoeksresultaten zijn ook in twee filmpjes vervat. Bekijk ze hier:

Ken mij

Ken mij "vervolg"