Update transitiejaar 2021: hoe staat het bij...Atlant?

Update transitiejaar 2021: hoe staat het bij...Atlant?

Iedere maand nemen wij u kort mee in de meest recente ontwikkelingen voor wat betreft het belangrijke transitiejaar 2021. Dit jaar willen we komen tot een gezamenlijk landelijk dekkend Doelgroep Expertisenetwerk voor de doelgroep Korsakov. Hoe staan de zaken ervoor bij Atlant?

Ester Willemse is programmamanager expertisecentra en is vanaf het begin al betrokken bij het opzetten van landelijke doelgroep netwerken. Atlant speelde daarin een proactieve rol. ‘We bieden als verpleeghuisorganisatie specialistische zorg voor verschillende ‘laag volume hoog complexe’ doelgroepen. Onze geschiedenis gaat terug tot aan het einde van de negentiende eeuw, vanuit die traditie zijn we al in een vroeg stadium betrokken bij dit traject. We hadden al de nodige kennis en expertise dus die uitdaging zijn we met groot enthousiasme aangegaan.’

Logisch

Marco Haijer, manager wonen, zorg en welzijn bij Atlant, is binnen zijn functie verantwoordelijk voor een drietal zorglocaties voor mensen met Korsakov. Hij geeft aan dat het voor Atlant een vanzelfsprekende stap is om mee te doen in de transitie naar landelijke doelgroep expertisecentrum. ‘We hebben de kennis, ervaring en schaalgrootte door de jaren heen opgebouwd, waardoor we één van de koplopers zijn op korsakovgebied. Voor ons is deze stap niet meer dan een logisch uitvloeisel van alles wat we de afgelopen decennia hebben opgebouwd. We vinden gewoon dat we erbij horen en willen graag de verantwoordelijk dragen en delen om de zorg aan mensen met Korsakov verder te verbeteren.’ Willemse vult aan: ‘We hebben al tien jaar het Topcare predicaat en we zijn daardoor inmiddels gewend aan de hoge kwaliteitseisen en visitaties.’

Keten

Binnen Atlant hebben mensen met Korsakov het eigenlijk al best goed voor elkaar, vinden Willemse en Haijer. ‘We hebben ruim opgezette afdelingen, een mooi divers activiteitenaanbod en goed geschoold personeel. De winst is voor ons vooral te behalen in het uitdragen van onze kennis op landelijk en regionaal niveau, maar omgekeerd kunnen wij ook profiteren van kennis die elders aanwezig is en bijvoorbeeld samen onderzoek opzetten. De samenwerking in de keten verbeteren, dat is waar het om draait’, zegt Haijer.

Scherp blijven

Haijer en Willemse vinden Atlant klaar voor de volgende fase in de transitie. ‘De eerste audits zouden eigenlijk al geweest zijn maar zullen nu in januari of februari 2022 plaatsvinden. Die extra tijd gebruiken we nu om de puntjes op de ‘i’ te zetten. Maar wat ons betreft zijn we klaar voor de eerste criteria.’ Dat houdt overigens niet in dat het daarna klaar is, zegt Willemse. ‘We gaan de komende twee jaar ons best doen om ook aan die andere criteria te voldoen. We willen verder groeien in onze rol als landelijk expertisecentrum maar ook in de regio de zorg voor mensen met Korsakov versterken. Dat zou moeten lukken want de zorg voor onze doelgroepen zit eigenlijk in ons DNA. Maar we blijven uiteraard onszelf een spiegel voorhouden en verbeteren daar waar nodig.’