Wetenschap en praktijk inniger verbonden

Wetenschap en praktijk inniger verbonden

Op 8 juni vindt in Den Bosch de kick-off van het Doelgroepnetwerk Korsakov plaats. Met deze stap worden wetenschap en praktijk nog inniger met elkaar verbonden. En daar profiteert straks de gehele cliëntenpopulatie van, zo denkt voorzitter van de Wetenschapsraad van het KKC, Roy Kessels.

Al vijftien jaar is het KKC bezig om wetenschap en prakrijk met elkaar te verbinden. “En daar slaagt het prima in”, zo vindt Kessels. “Het onderzoek dat we doen is van hoge kwaliteit en wordt internationaal opgemerkt. Maar belangrijker nog, het onderzoek komt niet voort uit een ivoren toren van een universiteit, maar bestaat uit vragen uit de praktijk van de zorg voor mensen met Korsakov, afkomstig uit de instellingen zelf. Onze Wetenschapsagenda staat dan ook vol met vragen voor onderzoek die we bij de instellingen hebben opgehaald. Die input vanuit de langdurige zorg is uiterst waardevol, onmisbaar eigenlijk. Het onderzoek doen we dan ook samen met de instellingen.”

Kruisbestuiving

Kessels ziet een duidelijke meerwaarde van wetenschap voor langdurige zorg. “Het is eigenlijk een kruisbestuiving. Je zoekt naar nieuwe zorg die vanuit bewezen onderzoek ondersteund wordt maar ook naar ondersteuning van bestaande zorgmethodes door daar bewijs voor te vinden.” Een leuk voorbeeld van die kruisbestuiving is de interventiemethode Foutloos Leren waarbij mensen met Korsakov nieuwe vaardigheden wordt aangeleerd. Die methode bestond al maar was nog niet eerder bij mensen met Korsakov toegepast. In de praktijk blijkt deze echter zeer effectief te werken. Gedragsproblemen werden minder en ze konden  de vaardigheden beter aanleren. “Dat heeft dus echt iets opgeleverd en er is zelfs een protocol uitgerold dat inmiddels breed wordt toegepast binnen KKC-instellingen.”

Band verstevigen

Hoe verstevig je die innige band tussen wetenschap en praktijk verder, nu ook de visitaties erop zitten? “De kennisinfrastructuur die er nu staat is heel stevig. Het KKC als centraal punt, de DEC’s en REC’s die eromheen cirkelen. Onderzoek kan alleen van de grond komen als er binnen die infrastructuur wordt samengewerkt. Het project van Foutloos Leren bijvoorbeeld is gedaan met twee instellingen die nu een  REC zijn. Nu we de nieuwe formele structuur hebben verwacht ik dat toekomstig onderzoek gemakkelijker zal verlopen. Als voorbeeld noem ik even het onderzoek dat nu loopt over apathie bij mensen met Korsakov. Data worden verzameld in REC’s, ook zijn Atlant en verschillende universiteiten erbij betrokken. Die opzet werkt uitstekend en is best uniek te noemen. Bovendien zijn instellingen die nu REC zijn geworden ook wel een soort commitment aangegaan om onderzoek te helpen bevorderen.”

  Roy Kessels: "Kruisbestuiving tussen wetenschap en praktijk is essentieel"

 

Kennisagenda

De Kennisagenda speelt uiteraard ook een belangrijke rol bij het verbinden van wetenschap en praktijk. Er staat nog het nodige op de agenda dat nog niet aan bod is gekomen en dat kan zijn weerslag hebben op een nieuwe versie van de agenda, zo denkt Kessels. “Er zal eerst moeten worden teruggekeken naar wat er nog open staat en of die vragen nog relevant zijn. Of er zijn misschien wel nieuwe vragen bijgekomen op basis van resultaten van eerder onderzoek. Maar we zijn nog lang niet zo ver, we zijn nog intensief met de huidige Kennisagenda bezig.” Belangrijk bij het uitvoeren van onderzoek zoals geformuleerd in de Kennisagenda zijn uiteraard de juiste hoeveelheid mensen en financiële middelen. “Zonder geld geen onderzoek. Je moet voldoende middelen en mensen kunnen vrijspelen om resultaten te bewerkstelligen. Er is dus meer onderzoek nodig. De Wetenschapsraad kan een rol spelen bij het beoordelen van de kwaliteit van ingediend onderzoek. We willen dan niet alleen de topvoorstellen steunen maar ook actief kijken waar andere voorstellen wellicht wat aangescherpt of wellicht gecombineerd kunnen worden zodat ze toch de kwaliteit halen waar de cliënten straks optimaal van profiteren. Die ruimte zouden wij als Wetenschapsraad moeten realiseren.”

Meer weten over de link tussen wetenschap en prakrijk? Kom dan vooral ook naar de bijeenkomst op 8 juni waar dit onderwerp centraal staat! Meld je hier aan.