Webinar moreel redeneren bij mensen met Korsakov

Webinar moreel redeneren bij mensen met Korsakov

Er is een nieuw onderzoek over moreel handelen bij mensen met korsakov. Stagiaire bij Slingedael Nairobi Vlot presenteert haar bevindingen via een webinar op 29 september.  

Vlot volgt de masteropleidingen ‘Forensische Neuropsychologie’ (VU Amsterdam) en ‘Neuropsychology’ (Universiteit Utrecht). In maart 2021 begon ze aan haar masterscriptie, waarbij ze onderzoek deed naar moreel redeneren, morele beslissingname, empathie en cognitieve flexibiliteit bij (niet-)delinquente bewoners met het syndroom van Korsakov en een gezonde referentiegroep. Een groep van twintig bewoners van Slingedael en net zoveel controle-deelnemers kregen verschillende morele dilemma’s voorgelegd, bijvoorbeeld over het houden van teveel wisselgeld of het verkopen van een kapotte auto. Daarbij keek Vlot of de antwoorden van de deelnemers verschillen wanneer de dilemma’s betrekking hebben op henzelf, een fictieve ander en een bekende. Zo kon ze ontdekken of men geneigd is het eigen gedrag eerder goed te keuren dan dat van een ander. Daarnaast legde ze een aantal andere taken voor, vanuit de verwachting dat het vermogen tot emotieherkenning en cognitieve flexibiliteit, evenals pre-morbide delinquent gedrag een rol spelen bij perspectiefname en moreel redeneren.

Met haar onderzoek wil Vlot een bijdrage leveren aan de kennis over moreel handelen bij korsakov-patiënten. Het is een onderwerp waar helaas tot op heden zeer weinig aandacht voor is, terwijl het in veel gevallen ten grondslag ligt aan moeizame sociale interacties bij deze doelgroep.

Vlot deelt haar resultaten in de vorm van een webinar. Het webinar is gratis en voor iedereen toegankelijk.

Datum: woensdag 29 september 2021
Tijd: 14.30 - 15.30 uur
Waar: online
Klik hier om je aan te melden