Update transitiejaar 2021: hoe staat het nu bij...SVRZ?

Update transitiejaar 2021: hoe staat het nu bij...SVRZ?

Iedere maand nemen wij u kort mee in de meest recente ontwikkelingen voor wat betreft het belangrijke transitiejaar 2021. Dit jaar willen we komen tot een gezamenlijk landelijk dekkend Doelgroep Expertisenetwerk voor de doelgroep Korsakov. Hoe staan de zaken ervoor bij SVRZ?

SVRZ is een Zeeuwse organisatie voor ouderenzorg maar kent een aantal bijzondere doelgroepen. Dementie met onbegrepen gedrag maar ook korsakov zijn daar twee voorbeelden van. “We proberen in te spelen op allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en vragen”, zegt Janneke de Rooij. Janneke werkt als teamleider Zorg op het eiland Walcheren op de afdeling voor 42 korsakovpatiënten. “In totaal werken er inclusief leerlingen en stagiaires zo’n zestig mensen op mijn afdeling. We proberen ook bewust om meer leerlingen te werven zodat die de passie voor het vak oppikken en dan hopelijk na hun stage hier blijven hangen.”

Thuiszorg

De meeste cliënten van SVRZ komen vanuit GGZ-instellingen in de regio, zoals Emergis. “Maar nu we ons meer profileren krijg ik ook steeds meer vragen vanuit thuiszorgorganisaties. De meeste cliënten komen uit Zeeland maar laatst hadden we bijvoorbeeld iemand uit Zuid-Holland. De cirkel wordt wel wat groter, zeker nu we met andere partijen samenwerken in landelijke werkgroepen.” En die samenwerking bevalt goed. Hoe meer SVRZ zich focuste op korsakov, hoe meer kennis er werd opgebouwd. Dat merkte Janneke toen ze er drie jaar geleden kwam werken. “Ik ben toen gaan kijken naar manieren waarop we kunnen uitdragen dat wij die kennis hebben. Er zit hier heel veel expertise maar dat was nauwelijks bekend.”

Kennis uitdragen

Janneke zette zich aan de taak overal het woord te verspreiden dat bij SVRZ veel kennis te halen is. “Dat zorgt ook voor een stukje erkenning bij onze medewerkers. En het was nodig ook, want er hing een wat negatieve sfeer met als algemene deler ‘we worden niet gehoord’. Hoe meer we gaan samenwerken, hoe groter die erkenning wordt. En hoe meer andere partijen er ook van profiteren. Cliënten profiteren er ook van, want hoe gemotiveerder en positiever de medewerkers, hoe meer de cliënt daarvan merkt.” De inspanningen van Janneke sloten dus eigenlijk perfect aan op alle transitieplannen die er landelijk lagen.

Audit

SVRZ heeft in augustus de eerste audit gehad. Er kwamen veel complimenten, maar verbeterpunten zijn er ook. “We kregen als tip om bijvoorbeeld voor cliëntenparticipatie eens te gaan kijken bij Safier of bij ZorgAccent over leerroutes. Het is dus goed om te weten waar je bepaalde kennis kunt halen. Maar omgekeerd dienen wij ook als voorbeeld voor andere instellingen. Zo zagen de transitiecoaches dat wij de rondleiding lieten doen door een cliënt met zijn begeleider. Daar waren ze zo van onder de indruk dat ze dat meenemen richting andere organisaties. Dat is leuk om te horen.” Ook de opzet en inrichting van het terrein zijn zaken waar anderen een voorbeeld aan mogen nemen. “Dat kan natuurlijk niet overal, maar onze landelijke setting en rust zijn wel van invloed op het welzijn van de cliënten.” Een uitdaging ligt volgens Janneke nog in het verbreden van het contact met andere instellingen, zoals thuiszorgorganisaties. “Omdat een groeiend deel van onze cliënten daar vandaan komt is het wel handig als we die contacten ook intensiveren.”

In november volgt de eerste grote mijlpaal, maar daarna begint het eigenlijk pas. “Dat andere organisaties daarbij meekijken, werkt alleen maar positief. We blijven dus samen de nodige stappen zetten.”