Webinar kenmerken en functioneren Korsakov-patiënten in verpleeghuis

Webinar kenmerken en functioneren Korsakov-patiënten in verpleeghuis

Het Slingedael Korsakov Expertisecentrum organiseert op woensdag 9 november tussen 14.30 - 15.30 uur een gratis webinar. Spreker: specialist ouderengeneeskunde Ineke Gerridzen, die onderzoek deed naar de kenmerken en het functioneren van mensen met het syndroom van Korsakov in een verpleeghuis. 

aanmelden

De zorg voor verpleeghuisbewoners met het syndroom van Korsakov is complex en intensief. Mede door bijkomende psychiatrische ziektebeelden, gedragsproblematiek en verminderde wilsbekwaamheid kan de omgang met deze bewoners ingewikkeld zijn, met handelingsverlegenheid als gevolg. De langdurige zorg voor deze groep verpleeghuisbewoners is vooral gebaseerd op jarenlange ervaring, er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Daarom was het doel van het onderzoek van Ineke: het verkrijgen van inzicht in de kenmerken en het functioneren van mensen met het syndroom van Korsakov, met specifieke aandacht voor gedragssymptomen en zelfinzicht. Het uiteindelijke doel was om daarmee verzorgenden beter toe te rusten in het bieden van goede zorg.

Uit het onderzoek blijkt dat deze groep verpleeghuisbewoners andere kenmerken heeft: ze zijn jonger, vaker man en verblijven langer in het verpleeghuis. Verder blijkt dat psychofarmaca erg vaak worden voorgeschreven en dat het zelfinzicht voor praktische vaardigheden is verminderd. Daarnaast geven verzorgenden aan verschillende opvattingen te hebben over wat ‘goede zorg’ voor deze bewoners inhoudt: op verschillende manieren bewerkstelligen zij ‘zorgontvankelijkheid’. De onderzoeksresultaten geven aan dat de groep verpleeghuisbewoners met het syndroom van Korsakov specialistische en passende zorg nodig heeft.

In dit webinar bespreekt Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunde en onderzoeker bij Atlant, de resultaten en praktische implicaties van haar onderzoek, dat ze in 2020 afrondde met een promotie aan de VU. Benieuwd? Meld je aan het voor het webinar!