Thebe: hard op weg naar een Regionaal Expertisecentrum

Thebe: hard op weg naar een Regionaal Expertisecentrum

Een Regionaal Expertisecentrum (REC) worden. Dat is de sterke ambitie van woonzorgcentrum Thebe Lucia in Breda. Nieuwbouw is daarom in volle gang, maar dat is lang niet de enige stap die de zorgmedewerkers zetten om de accreditatie te halen. ‘Juist nu is het belangrijk om onze successen te vieren.’
 
Als sinds 1906 kunnen ouderen terecht bij woonzorgcentrum Thebe Lucia. Inmiddels biedt het centrum aan 134 bewoners een thuis, waarvan 39 cliënten met het syndroom van Korsakov. Simone van Aard, Bianca Hermans en Carmen Santoe zijn nauw betrokken bij de zorg aan deze cliënten, elk vanuit hun eigen expertise. Simone is GZ-psycholoog en als projectleider betrokken bij de accreditatie voor een REC: ‘We bieden al vele jaren Korsakov-zorg en willen onze kennis en expertise nu naar een hoger plan brengen. Niet alleen binnen de organisatie, maar juist daarbuiten, in de regio Midden- en West-Brabant.’

Nieuwbouw
De huidige inrichting van het wooncentrum is een beperkende factor en daarom wordt er geïnvesteerd in nieuwbouw. Simone: ‘Het wooncentrum is verouderd. Op onze Korsakov-afdeling Cactus kunnen we maar aan 21 bewoners zorg bieden, de 19 andere cliënten wonen op andere afdelingen. Eind 2023 is de nieuwbouw klaar en kunnen we alle Korsakov-cliënten op hun eigen afdeling een eigen plekje bieden.’ Ook Bianca kan niet wachten totdat de nieuwbouw af is. Ze werkt sinds 1999 bij Lucia en is sinds een jaar activiteitenbegeleidster bij de centrale dagbesteding. ‘We maken voor elke cliënt een programma op maat met de vaste eetmomenten als basisstructuur. Daaromheen plannen we afspraken met bijvoorbeeld de fysiotherapeut, deelname aan een centrale activiteit, of individuele bezigheden. Sommige cliënten willen bijvoorbeeld graag werken, zoals LEGO sorteren, helpen in het restaurant of met de was. Dit vergroot de zelfredzaamheid en stimuleren we dan ook, en de nieuwbouw biedt ons straks meer mogelijkheden daartoe.’

Humor
Een andere stap om de felbegeerde accreditatie te halen, is scholing van het personeel. Welzijnswerker en verzorgende IG Carmen friste haar kennis op en volgde onlangs de training ‘Empathisch Directieve Benadering bij Korsakov’ van het KKC. ‘Heel zinvol’, zegt ze, ‘het geleerde breng ik dagelijks in praktijk en niet alleen bij Korsakov-patiënten.’ Daarbij gebruikt ze een flinke dosis humor. ‘Als ik iets vind tijdens kamercontroles zal ik nooit als een strenge juffrouw een bewoner bestraffend toespreken, want dat werkt alleen maar averechts. Liever houd ik het luchtig. Natuurlijk spreek ik ze aan op wat ik gevonden heb, maar zeg dan bijvoorbeeld “volgende keer beter verstoppen hè?”.’ Carmen gelooft ook sterk in het nemen van 1 op 1-tijd voor bewoners omdat dit het vertrouwen versterkt. Bijvoorbeeld door samen koffie te drinken of te lunchen, of naar de bioscoop of supermarkt te gaan. ‘Ik ben altijd blij als ze hun ziel durven blootleggen, me vertellen waar ze echt mee zitten. Want dan kan ik ze ook echt helpen.’ 

Successen
Simone vindt dat dit soort mooie momenten vaker gevierd moeten worden. ‘We staan er te weinig bij stil dat we eigenlijk heel veel mooie dingen doen, dat we bewoners zien groeien. Dat snap ik, de werkdruk is gigantisch en er is veel verzuim. Maar juist dan is het extra belangrijk om successen te vieren, hoe klein ook.’ Bianca is zich nu bijvoorbeeld meer bewust van vanzelfsprekendheden zoals de bewoner die muziek komt maken, of de vitrinekast elk seizoen mooi inricht. Carmen denk aan een cliënte die erg hulpbehoevend binnenkwam en zichzelf nu zo goed kan redden. Over de nieuwbouw zijn ze het alle drie eens: ‘Over anderhalf jaar, als de nieuwbouw af is, kunnen we écht aan elke Korsakov-bewoner een thuis bieden. We kunnen niet wachten.’ 

Lees meer over Thebe Lucia in BredaFoto: van links naar rechts Bianca, Carmen en Simone