Expertisecentrum Neuropsychiatrie Winkler lid van KKC

Expertisecentrum Neuropsychiatrie Winkler lid van KKC

Met het nieuwe lidmaatschap van het Expertisecentrum Neuropsychiatrie Winkler in Wolfheze heeft het Korsakov Kenniscentrum inmiddels 43 leden. Het expertisecentrum bestaat uit  een kliniek, polikliniek en heeft ook een consultatietak. Het expertisecentrum is onderdeel van ggz-zorggroep Pro Persona. Psychiater en klinisch manager Corine Boersma en zorgmanager Natasja Simonis geven een kijkje in de keuken. ‘Zelfredzaamheid bevorderen is essentieel binnen de Korsakov-zorg’.
 
Er is een kans dat als je in Gelderland gediagnostiseerd wordt met Korsakov, je in Wolfheze wordtopgenomen. ‘Binnen de kliniek hebben we ruim 40 behandelbedden. Doorgaans betreft een kwart tot een derde daarvan Korsakov-patiënten, waar we een gespecialiseerd team van zorgprofessionals op hebben gezet met specifieke Korsakov-kennis’, vertelt Natasja. ‘Deze groep patiënten blijft gemiddeld een paar maanden bij ons in de Winklerkliniek, afhankelijk van de zorgvraag. Na diagnostisering bieden we een behandelprogramma op maat totdat de patiënt kan doorstromen.’

Warme overdracht
De meeste patiënten worden naar het expertisecentrum doorverwezen vanuit het ziekenhuis, bijvoorbeeld nadat ze een acute Wernicke hebben doorgemaakt. ‘Na neurologisch en ergotherapeutisch onderzoek stellen we de diagnose vast’, legt Corine uit. ‘Bij sommige patiënten is er een indicatie om ook een NPO te doen. Vervolgens richten we ons op een zo warm mogelijke overdracht terwijl we tegelijkertijd met een behandelprogramma de juiste Korsakov-zorg bieden.’ Dit behandelprogramma is sterk gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en het bieden van structuur.

Routine 
De dagbesteding is daarvoor onmisbaar, en deze is in Wolfheze erg uitgebreid. Op het terrein van Pro Persona bevindt zich onder andere een fietsenmakerij, drukkerij, houtbewerkingsruimte, tuinderij en een tweedehands kledingwinkeltje. Natasja: ‘Met elke patiënt onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn om de zelfredzaamheid te vergroten. Routine is daarbij het sleutelwoord, want dat geeft onze patiënten houvast en rust.’  Binnen het netwerk van het KKC hopen Natasja en Corine veel kennis op te halen, en te brengen. ‘Het is fijn dat de lijntjes zo kort zijn. Hierdoor kunnen we elkaar sneller vinden, ondersteunen en concreet verder helpen.’

Lees meer op de website van het Expertisecentrum Neuropsychiatrie Winkler