Terugblik conferentie Sluiten interne rookruimtes specifieke doelgroepen

Terugblik conferentie Sluiten interne rookruimtes specifieke doelgroepen

De opdracht is duidelijk maar complex: vóór 1 juli 2023 moeten ook de interne rookruimtes sluiten in instellingen voor specifieke doelgroepen binnen de langdurige zorg. Dat dit geen onmogelijke opgave is, blijkt wel tijdens de conferentie ‘Sluiten interne rookruimtes specifieke doelgroepen’ op 15 september. Ruim 80 deelnemers deelden best practices en maakten concrete vervolgstappen om te komen tot de sluiting van de interne rookruimtes, en uiteindelijk tot rookvrije zorg. “We moeten het gewoon gaan doen.”

Voor vier specifieke doelgroepen is er een overbruggingsperiode tot 1 juli 2023 om interne rookruimtes te sluiten. Dit zijn mensen met gerontopsychiatrische problematiek, de ziekte van Huntington, het syndroom van Korsakov en met niet-aangeboren hersenletsel (NAH+) binnen de langdurige zorg. Projectleider Vivianne Tolen kijkt tevreden terug op de conferentie: “Deelnemers vonden het een inspirerende en waardevolle bijeenkomst, vooral omdat er veel concrete tips en adviezen werden uitgewisseld. Elke instelling loopt tegen dezelfde knelpunten aan, dus er was vooral ook veel herkenbaarheid.”

Op maat
Onder andere gz-psycholoog Iefke Ankersmit deelde haar ervaringen met het sluiten van interne rookruimtes bij Noorderbreedte. De zorginstelling ontwikkelde samen met een door het project gefaciliteerde coach een visie op het rook(vrij)beleid. Anton van Balkom en Selma Koegler zijn twee van zulke coaches. Tijdens de conferentie onderkenden zij dat het erg lastig is om roken te ‘denormaliseren’, het is immers een verslaving. Hun devies is om te kiezen voor een plan van aanpak die op maat is binnen de locaties. “Heb je een groot buitenterrein om je locatie heen dan is dit anders dan dat je bijvoorbeeld midden in de stad gehuisvest bent en de bewoners wonen op de 5e etage.”

Wees duidelijk
De interne rookruimtes van ggz-instelling Vincent van Gogh zijn inmiddels gesloten. Verpleegkundig specialist Jeroen Swinkels vertelde tijdens de conferentie dat het vooral belangrijk is om bewoners veel duidelijkheid te geven. Bijvoorbeeld over de exacte datum van sluiting. Zorgmanager Marjan van der Dussen van Het Parkhuis deelde deze ervaring, en gaf nog een andere belangrijke les mee. Ze stelde bij het sluiten van de interne rookruimtes bij haar zorginstelling vast dat het essentieel is om medewerkers de ruimte te geven om te anticiperen op het rook(vrij)beleid. Dit kan veel onrust bij medewerkers en bewoners helpen voorkomen.

Handvatten
Om instellingen te helpen het doel van 1 juli 2023 te realiseren, zijn er coaches aangesteld om hen individueel te begeleiden. Daarnaast worden er vanuit het project diverse concrete handvatten aangereikt, zoals een FAQ. Dit najaar verschijnt er ook een handreiking.

Meer weten over het project? Neem dan contact op met Vivianne Tolen via v.tolen@vitocoaching.nl.
Hulp nodig bij het rookvrij maken van je eigen instelling? Meer informatie lees je op www.rookvrijezorg.com