Vragen over de Wet zorg en dwang?

Het ministerie van VWS heeft een team ingesteld waar je terecht kunt met al je vragen over de Wet zorg en dwang (Wzd) 

Sinds januari is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. Er worden veel knelpunten ervaren om deze wet goed uit te voeren. Denk aan onvoldoende benodigde functionarissen, vragen over rolinvulling en samenwerkingsafspraken die moeizaam tot stand komen. Loop je tegen dit soort knelpunten aan? Je kunt met vragen terecht bij het coördinerend team Wet zorg en dwang.

Het team verbindt aanbieders en regio’s met praktijkvragen over de Wzd aan experts, zowel in de intramurale als in de ambulante sector. Het coördinerend team biedt een pool aan van experts op medisch, juridisch en organisatorisch gebied. Meer informatie vind je via de onderstaande link:

https://www.coordinerendwzd.nl/