Positieve reactie CELZ op adviesrapport Werkgroep Korsakov

Met een positieve eerste reactie op het adviesrapport van de werkgroep Korsakov van de Commissie Expertise centra Langdurige Zorg (CELZ) kunnen we een volgende stap zetten in de richting van het toekomstige expertiselandschap voor de specifieke doelgroep Korsakov. Het adviesrapport is volledig en laat een duidelijke visie zien vanuit het veld op  de contouren van het toekomstig expertiselandschap. Met een positief advies kan het  kennisnetwerk Korsakov de volgende stap zetten richting de transitiefase.

In de zomer zal meer duidelijkheid komen over de verdere invulling en start van de transitiefase vanuit CELZ. De komende fase zal wederom landelijk ondersteund worden vanuit KPMG.

Met de grote inzet, enthousiasme en ambitie die vanuit de werkgroep Korsakov is getoond in de afgelopen maanden, is de verwachting dat dit in de transitiefase niet anders zal zijn. In de zomer zal vanuit het KKC een uitnodiging volgen om in september als werkgroep Korsakov aan de slag te gaan in voorbereiding op de transitiefase.
Voor we kunnen starten met de transitiefase op 1 januari 2021 moet er aan de commissie een transitieplan worden overlegd  die duidelijk maakt hoe het gehele doelgroepnetwerk alsook de individuele zorginstellingen die een aanwijzing willen verkrijgen als KEC of RKC toetsbaar gaan voldoen aan de gestelde criteria. In de maanden september tot december hebben we daar de tijd voor.

Na de transitiefase zal het kennisnetwerk zich officieel laten toetsen om toe te treden tot de kennis- en expertise infrastructuur voor specifieke doelgroepen. VWS heeft vanuit de NZa advies ontvangen over de bekostiging van deze nieuwe structuur. Meer informatie hierover en over de volgende stappen in dit proces zal naar verwachting in de beleidsbrief vanuit VWS aan de Tweede Kamer staan die na de zomer wordt verwacht.