Op weg naar goede extramurale Korsakovzorg

Vanuit de Hogeschool van Amsterdam hebben dr. mr. Susanne van den Hooff en dr. ir. Rick Kwekkeboom onderzoek gedaan in samenwerking met leden van het KKC naar de huidige knelpunten in de extramurale zorg en behandeling van mensen met Korsakov en naar wat er nodig is om mantelzorgers en cliënten in de toekomst beter te kunnen begeleiden en ondersteunen hierbij.

Zorgverleners werkzaam in de extramurale zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov voelen zich vaak tekortschieten ten opzichte van mantelzorgers en cliënten, omdat onvoldoende specialistische extramurale zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov beschikbaar is.  Ook ervaren ze  onzekerheid wanneer het gaat om de handelwijze in de extramurale zorgverlening. Door het gebrek aan duidelijke handvatten ontstaan spanningen in de extramurale zorgsituatie. Het hele artikel kun je hier lezen.

Het KKC heeft in 2018 een zorgprogramma Extramurale behandeling bij Korsakov geschreven. Het landelijk dekkend aanbieden van extramurale behandeling zoals omschreven in het zorgprogramma is nog niet gerealiseerd. Mogelijk dat de nieuwe GZSP beleidsregel daar meer en betere mogelijkheden voor gaat bieden.