Van wetenschap naar praktijk: start van een expertisenetwerk

Van wetenschap naar praktijk: start van een expertisenetwerk

Het is tijd voor een feestje! Want niet alleen bestaat het Korsakov Kenniscentrum dit jaar vijftien jaar, maar het is ook nog eens succesvol gevisiteerd als Doelgroepnetwerk met expertisecentra langdurige zorg en dat willen we graag met iedereen vieren op 8 juni.

Op 8 juni vindt het jaarlijkse congres van het Korsakov Kenniscentrum plaats in Den Bosch met als titel "Naar een nieuwe kennisinfrastructuur: de verbinding van wetenschap en praktijk". Het wordt zoals gezegd een bijeenkomst in een feestelijke sfeer waarin ook de expertisecentra die de visitaties succesvol hebben afgerond het accreditatiecertificaat officieel uitgereikt krijgen door VWS en de Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg. Extra veel redenen om aanwezig te zijn dus.

Visitaties

Het ministerie van VWS heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het inrichten van een solide kennisinfrastructuur voor de langdurige zorg voor cliënten behorende tot de tien zogenoemde Laagvolume Hoogcomplexe doelgroepen. Eén van deze doelgroepen is mensen met het Syndroom van Korsakov. De kennisinfrastructuur heeft als doel om nu en in de toekomst verbetering van kwaliteit van zorg en leven voor deze doelgroepen te blijven garanderen. Om te borgen dat partijen samenwerken om op de juiste plek de juiste kennis en expertise te leveren en te ontwikkelen, is een visitatiecyclus ingevoerd. Het Korsakov Kenniscentrum heeft als doelgroepnetwerk de visitaties afgerond.

Programma

U krijgt een boeiend en interactief programma met aandacht voor de huidige en toekomstige waarde van doelgroepnetwerken binnen de kennisinfrastructuur Langdurige Zorg en de verbinding van wetenschap en praktijk. De expertisecentra die de visitaties succesvol hebben afgerond zullen deze middag het accreditatiecertificaat officieel uitgereikt krijgen door VWS en de Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg.

Lunch en buffet

Vooraf kunt u van een lopend lunch buffet gebruik maken en na afloop van het programma kunt u genieten van een napraat met fijne hapjes en drankjes.

U bent er toch zeker ook bij?

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden maar u kunt ook een mail sturen naar Eveline Kalkhoven, e.kalkhoven@korsakovkenniscentrum.nl. Zij zal uw aanmelding dan verwerken.

 

Wij zien uit u in Den Bosch te mogen verwelkomen!

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

 

drs. Cynthia Vogeler

Directeur Korsakov Kenniscentrum