Kick off doelgroepnetwerk Korsakov

8 juni 2022

Kick off doelgroepnetwerk Korsakov

Op 8 juni is de kick off van het Doelgroepnetwerk Korsakov. Deze kick off vindt plaats in congrescentrum 1931 ’s-Hertogenbosch, na afloop van de Algemene Ledenvergadering van het KKC.

Op 8 juni 2022 vindt het jaarlijkse congres van het Korsakov Kenniscentrum plaats in Den Bosch.


"Naar een nieuwe kennisinfrastructuur: de verbinding van wetenschap en praktijk".


Het Korsakov Kenniscentrum bestaat 15 jaar en is dit jaar succesvol gevisiteerd als Doelgroepnetwerk met expertisecentra langdurige zorg!
Het ministerie van VWS heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het inrichten van een solide kennisinfrastructuur voor de langdurige zorg voor cliënten behorende tot de tien zogenoemde Laagvolume Hoogcomplexe doelgroepen, een van deze doelgroepen is mensen met het Syndroom van Korsakov. De kennisinfrastructuur heeft als doel om nu en in de toekomst verbetering van kwaliteit van zorg en leven voor deze doelgroepen te blijven garanderen.

Om te borgen dat partijen samenwerken om op de juiste plek de juiste kennis en expertise te leveren en te ontwikkelen, is een visitatiecyclus ingevoerd. Het Korsakov Kenniscentrum heeft als doelgroepnetwerk de visitaties afgerond.

U kunt rekenen op een boeiend en interactief programma waarin aandacht uitgaat naar de huidige en toekomstige waarde van doelgroepnetwerken binnen de kennisinfrastructuur Langdurige Zorg en de verbinding van wetenschap en praktijk. De expertisecentra die de visitaties succesvol hebben afgerond zullen deze middag het accreditatiecertificaat officieel uitgereikt krijgen door VWS en de Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg. 

Graag vieren we deze bijzondere gebeurtenis met u.

Vooraf kunt u van een lopend lunch buffet gebruik maken en na afloop van het programma kunt u genieten van een napraat met fijne hapjes en drankjes. 

U bent er toch zeker ook bij?

Wanneer: 8 juni 2022

Tijdstip: 14.00-17.00 uur (inloop met lunchbuffet om 13.00 uur)

Locatie:
Congrescentrum 1931 ‘s- Hertogenbosch
Oude Engelenseweg 1
5222 AA ’s-Hertogenbosch

Het programma ziet er als volgt uit:

Deel deze post