Vakgroepbijeenkomst psychologie Korsakov donderdag 23 juni 2022

Vakgroepbijeenkomst psychologie Korsakov donderdag 23 juni 2022

Deskundigheidsbevordering is belangrijk in de zorg voor mensen met Korsakov. Daarom heeft het Korsakov Kenniscentrum (KKC) speciale vakgroepen opgezet, waaronder een vakgroep voor psychologen.

Het KKC ondersteunt het doelgroepexpertisenetwerk in het ontwikkelen van (wetenschappelijke) kennis, best practices en het delen en borgen van kennis in de praktijk. Een andere belangrijke taak van het KKC is het bevorderen van de deskundigheidsbevordering in samenwerking met haar leden. Eén manier om dit te doen is het formeren van vakgroepen voor de betreffende disciplines werkzaam in de zorg rondom Korsakov. Een vakgroep dient ervoor om het eigen vakgebied te verankeren. Het gebruiken van werkervaring en gedeelde kennis leidt tot het verdiepen van de kwaliteit van de discipline en zo tot een betere zorg aan de cliënt. 
Om dit te bereiken gaat het KKC jaarlijks minimaal één structurele vakgroepbijeenkomst per kernteamdiscipline voor aangesloten zorginstellingen aan de vereniging organiseren en faciliteren. Voor de vakgroep (gz) psychologen worden twee bijeenkomsten per jaar georganiseerd, in het tweede en vierde kwartaal van 2022. 

De bijeenkomst vindt digitaal plaats op donderdag 23 juni van 15.00 tot 17.00 uur. Voorzitters van de bijeenkomst zijn Wiltine Moerman, psycholoog Atlant en Misha Oey, psycholoog Lelie zorggroep.
De vakgroep psychologen KKC is toegankelijk voor (gz)psychologen die werkzaam zijn bij aangesloten leden van het Korsakov Kenniscentrum. 

Programma: 
- Kennismaking
- Opstellen jaarplan m.b.v. Visie4Luik
PAUZE
- Inventarisatie kennisvragen 
- Presentatie/bespreken kennisitem
Afsluiting

Het definitieve programma met documenten en de digitale link wordt uiterlijk een week van tevoren naar de deelnemers aan de vakgroep verstuurd. 
Accreditatie voor de bijeenkomst wordt aangevraagd. 

 

Aanmelden

 

Het verzoek aan de lezer is om deze uitnodiging door te sturen naar de (GZ-)psychologen van de instelling.