Update transitiejaar 2021: Hoe staat het bij...KKC

Update transitiejaar 2021: Hoe staat het bij...KKC

Iedere maand nemen wij u kort mee in de meest recente ontwikkelingen voor wat betreft het belangrijke transitiejaar 2021. Dit jaar willen we komen tot een gezamenlijk landelijk dekkend Doelgroep Expertisenetwerk voor de doelgroep Korsakov. Hoe staan de zaken ervoor bij het Korsakov Kennis centrum (KKC)?

Cynthia Vogeler is directeur van het KKC en is transitiemanager Expertisenetwerk voor de doelgroep Korsakov. Ze is blij met de stappen die in het eerste kwartaal zijn gezet wat betreft de transitie. “We hebben ook onlangs de eerste vorderingen gedeeld in het bestuurlijk stuurgroepoverleg en daar is ook door de bestuurders respect uitgesproken voor de energie die alle werkgroepleden erin steken.” Cynthia ziet de dynamiek en positiviteit die bij alle deelnemende instellingen overwegend heerst over het transitietraject. “Iedereen draagt constructief bij in de werkgroepen en werkt samen om dat stevige professionele expertisenetwerk te worden dat staat voor goede zorg voor alle mensen met korsakov. En dat is we willen: een passende, cliëntgerichte reis door de zorgketen waardoor mensen sneller op de juiste plek belanden met precies de juiste professionele hulp.”

Steun

Instellingen in de transitie naar een REC of DEC, zijn heel open en zoeken samenwerking met elkaar, zegt Cynthia. “Iedereen wil van elkaar leren en gunt elkaar ook een kijkje in de keuken. Door die openheid krijg je een mooie dialoog over diverse onderwerpen en een bredere kijk op zaken die spelen. Maar belangrijker nog, je krijgt door alle input goede en vaak verrassende oplossingen.”

Toolboxen

Het afgelopen kwartaal hebben we in 6 werkgroepen gewerkt aan de vraagstukken die naar voren zijn gekomen uit de ontwikkelscans. “We hebben nagedacht over hoe de cliëntenreis eruit moet zien, maar ook hoe we scholing en regionale samenwerking het beste vorm kunnen geven. Iedere werkgroep maakt een toolbox met concrete producten waar instellingen iets mee kunnen, zoals producten voor scholing en regionale samenwerking. Telkens als er nieuwe producten af zijn, vertellen we erover in de transitienieuwsbrief. Iedere instelling kan via een Dropbox in alle toolboxen zien wat er al af is en er vragen over stellen aan de werkgroepbegeleiders. Voor de zomer moet het traject met de werkgroepen grotendeels af zijn en willen we bekijken hoe we de verschillende organisaties verder kunnen adviseren bij de implementatie van de producten met als doel te voldoen aan de criteria voor een REC of DEC.”

Criteria

“Als KKC denken we met KPMG mee over het soort en aantal voor de toelatingsaudit. Momenteel is de gehele set aan toelatingscriteria fors, daarom zijn we in gesprek met KPMG en de CELZ om te kijken of aan het einde van het jaar er een toelatingsaudit kan plaatsvinden op een aantal kerncriteria voor REC/DEC en de overige criteria kunnen worden meegenomen in de vervolgvisitaties.”

Groen licht

Alle instellingen doen hun uiterste best om aan het eind van het jaar klaar te zijn voor de audit. “Alle seinen staan wat dat betreft voor nu op groen”, zegt Cynthia. “Het is een pittig traject, zeker omdat er al erg veel speelt binnen de zorginstellingen, maar als we elkaar blijven inspireren en ondersteunen zoals nu, komt het allemaal goed en kunnen we uitzien naar een Doelgroepnetwerk Korsakov met regionale en landelijke expertisecentra per 1 januari 2022.”