Rookruimtes korsakovafdelingen hoeven nog niet dicht

Rookruimtes korsakovafdelingen hoeven nog niet dicht

Rookruimtes in de zorg moeten per 1 juli 2021 worden gesloten. Speciaal voor korsakovafdelingen komt er echter een overbruggingsperiode. Er ligt een voorstel van VWS en NVWA voor een overbruggingsperiode van 2 jaar van 1 juli 2021 tot 1 juli 2023. De precieze voorwaarden worden momenteel uitgewerkt met VWS.

In het Nationaal Preventieakkoord is vastgelegd dat in 2030 de gehele zorg rookvrij is. Het rookvrij maken van de zorg krijgt onder meer vorm in het rookvrij maken van gebouwen en terreinen en het ondersteunen van werknemers en patiënten/cliënten bij het stoppen met roken. Deze beweging is onderdeel van een bredere maatschappelijke beweging om te komen tot een Rookvrije Generatie en een situatie in ons land waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van het roken van tabak. De gezondheidszorg speelt een cruciale rol in het verder terugdringen van het roken, wat nog altijd de belangrijkste te voorkomen oorzaak van ziekte en vroegtijdige sterfte in ons land is. ActiZ heeft op 18 november 2020 de Intentieverklaring 2.0 ondertekend om te komen tot een rookvrije zorg in 2030.

Afschaffen van rookruimtes

Het afschaffen van (gemeenschappelijke) rookruimtes in alle sectoren is een van de maatregelen uit het Preventieakkoord. Inmiddels is vastgesteld dat per 1 juli 2021 de rookruimtes in (semi)publieke en openbare gebouwen verboden worden. Hier valt ook de gezondheidszorg onder. In de horeca is dit verbod al ingegaan in 2019, per 2022 treedt de regel ook in werking voor het bedrijfsleven.

ActiZ pleitte voor uitzondering

De zorg is één van de (semi-)publieke sectoren waar de rookruimtes per 1 juli 2021 gesloten dienen te worden. ActiZ heeft in juni 2020 een reactie ingediend bij de internetconsultatie voor deze maatregel en aandacht gevraagd voor de gevolgen in de ouderenzorg. In de ouderenzorg is vaak sprake van langdurig verblijf en bewoners die niet altijd zelfstandig naar buiten kunnen als zij willen roken. Het roken op de eigen kamer van bewoners leidt juist tot rookoverlast voor zorgmedewerkers. Specifiek bij korsakovafdelingen is roken op de eigen kamer niet veilig en roken bewoners vaak in een rookruimte, waar goede afzuiging en toezicht op afstand mogelijk is. ActiZ heeft gepleit voor een uitzondering op het verbod van rookruimtes. Dit is niet gehonoreerd. Wel stelt VWS nu een overbruggingsperiode voor waarin de Korsakovafdelingen meer tijd hebben om de rookruimtes af te schaffen. Het Korsakov Kenniscentrum (KKC) is door ActiZ betrokken bij deze gesprekken.

Het KKC vindt een passende overbruggingsperiode van belang. Dit omdat de gevolgen van de regelgeving impactvol zijn voor korsakovafdelingen. Ook ligt er de uitdrukkelijke vraag voor facilitering vanuit het programma van instellingen bij het rookvrij maken van afdelingen/locaties met mensen met korsakov. Daarbij kan geleerd worden van het ‘rookvrij plan’ van Vincent van Gogh GGZ, dat bewezen effectief is gebleken, ook op afdelingen met korsakov-cliënten.

Toolkit

Op www.rookvrijezorg.com is een toolkit ontwikkeld waar instrumenten en best practices verzameld worden. Onder de 8 pijlers bestuur & commitment, communicatie, Opleiding & training, Identificatie, diagnostiek & stopbegeleiding, Rookvrije omgeving, Gezonde werkplek, Maatschappelijke betrokkenheid en Monitoring & evaluatie worden zorgorganisaties op weg geholpen om zelf ook rookvrij te worden.

Lees hier het besluit in de Staatscourant

Meer over de intentieverklaring 2.0 leest u hier.

Het bericht van ActiZ over de overbruggingsperiode voor rookruimtes vindt u hier.