CCE-publicatie over organisatiecontext bij probleemgedrag

CCE-publicatie over organisatiecontext bij probleemgedrag

Er is een CCE-publicatie verschenen van een (actie)onderzoek naar organisatiecontext bij het vastlopen en in beweging krijgen van situaties van probleemgedrag. De publicatie is geschreven door drs. Vanessa Olivier-Pijpers en dr. Wouter Landman.

De opbrengsten van deze studie zijn te beschouwen als een ‘bril’, een manier van kijken naar organisatiecontext rondom situaties van probleemgedrag. Deze manier van kijken kan in de eerste plaats helpen bij het beter begrijpen van de organisatiecontext rondom situaties van probleemgedrag. De bril kan daarnaast worden gebruikt voor het krachtiger beïnvloeden van de organisatiecontext rondom dergelijke situaties.

Het actieonderzoek gebeurde binnen de context van het domein VG. De vraag naar generaliseerbaarheid naar de context van de Wlz-zorg aan mensen met korsakov is daarmee een terechte. Het is daarom aan de lezer om te beoordelen in welke mate de inzichten overdraagbaar zijn naar de eigen context. De inzichten zijn waardevol en kunnen bijdragen aan andere kennisproducten die nog ontwikkeld gaan worden.

Een hard copy kan worden besteld via de site van CCE. De pdf vindt u hier.