Update transitiejaar 2021: hoe staat het nu bij.....Saffier

Update transitiejaar 2021: hoe staat het nu bij.....Saffier

Iedere maand nemen wij u kort mee in de meest recente ontwikkelingen voor wat betreft het belangrijke transitiejaar 2021. Dit jaar willen we komen tot een gezamenlijk landelijk dekkend Doelgroep Expertisenetwerk voor de doelgroep Korsakov. Hoe staan de zaken ervoor bij Saffier?

Het Haagse Saffier heeft tien verschillende huizen met verschillende doelgroepen en was in het verleden zelfs betrokken bij de oprichting van het KKC. Mariska Vukkink werkt als adviseur Kwaliteit binnen het domein Expertise Specialistische Zorg. Sinds februari dit jaar trekt zij de kar voor wat betreft het traject naar Regionaal Expertisecentrum. Haar collega Annelies van Rijn werkt als psycholoog ook binnen het domein Expertise Specialistische Zorg in Domus Nostra, waar mensen wonen met korsakov. Bovendien is Annelies projectmanager Topcare predikaat, wat een behoorlijke overlap kent met het traject naar Regionaal Expertisecentrum. “Daarom hebben we zoveel mogelijk de handen ineen geslagen.”

Logische stap

De stap naar Regionaal Expertisecentrum is voor Saffier eigenlijk heel logisch, vindt Mariska. “Het valt binnen de taakstelling die wij als domein Expertise Specialistische Zorg hebben, namelijk interne en externe verbinding en samenwerking.” Annelies vult haar collega aan: “Ook kijkend naar de interne organisatie zie ik de ambitie om te groeien. Dat ligt ook al deels opgesloten in het Topcare registratietraject.” Er is een start gemaakt met een project waarbij de realisatie van een (meer) zelfstandige woonvorm onder de paraplu van Saffier wordt onderzocht, zegt Annelies. “In de regio ziet men namelijk dat er een nieuwe vraag is naar plekken voor bewoners met korsakov; een plek waar bewoners meer zelfstandigheid ervaren dan in een verpleeghuis, maar waar ze wel de passende structuur, begeleiding en ondersteuning vanuit een zorgaanbieder als Saffier krijgen.”

Breder ondersteunen

Bewoners van Saffier, maar ook in de regio eromheen, gaan straks profiteren van de stap naar Regionaal Expertisecentrum, denken Mariska en Annelies. “We doen dit natuurlijk om de zorg voor onze bewoners te verbeteren, maar ook om regionaal meer teams te kunnen ondersteunen bij andere organisaties die met korsakov werken. Hoe beter die samenwerking, des te meer bewoners ervan profiteren”, licht Annelies toe.

Blik naar buiten

Tot nu toe heeft Saffier in de transitiefase vooral naar binnen gekeken. Naar de cliëntreis, de stakeholders en het opleidingsbeleid. “We hebben gekeken naar wat goed gaat en hoe we dat zo goed mogelijk kunnen borgen. Het is positief geweest dat we vanuit het KKC veel input hebben vanuit verschillende hoeken en zo de puzzel steeds completer krijgen. Maar nu is het tijd om de blik naar buiten te richten, waarbij we de eerste afspraken met samenwerkingspartners hebben gemaakt”, zegt Mariska. 

GZ-psycholoog gezocht

Hoewel Saffier aardig op koers ligt zijn er nog wel wat uitdagingen, zo zeggen beide dames. “Het kernteam moet eigenlijk nog verder worden uitgebreid met een GZ-psycholoog. Het vinden van de juiste persoon vergt de nodige tijd. Geïnteresseerden mogen zich melden!”