Bijeenkomst Empathisch Directieve Benadering woensdag 2 juni (digitaal)

Bijeenkomst Empathisch Directieve Benadering woensdag 2 juni (digitaal)

Link voor het volgen van de bijeenkomst:

https://us02web.zoom.us/j/86203747809?pwd=cWsxaTMvZFBGVE9Fd081Ukl2TWpwQT09

Meeting ID: 862 0374 7809 Passcode: 502229 

 

Het Korsakov Kenniscentrum houdt op woensdag 2 juni 2021 een digitale bijeenkomst over de Empathisch Directieve Benadering bij korsakov. De bijeenkomst is van 13.15 tot 15.15 uur en is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de Empathisch Directieve Benadering (EDB).

Korsakovcliënten en hun naasten krijgen te maken met de beperkingen en stoornissen die het syndroom van Korsakov met zich meebrengen. Mede door geheugenstoornissen en het gebrek aan ziekte-inzicht, vraagt de omgang met korsakovcliënten een specifieke benadering. In die benadering staat het bieden van veiligheid en zekerheid centraal. Hierbij is het uitgangspunt dat op een empathisch directieve manier sturing en structuur wordt geboden.

Empatisch Directieve Benadering
De Empatisch Directieve Benadering houdt in dat de medewerker zich inleeft in de gevoelens en denkwereld van de cliënt. Hij laat merken dat hij begrijpt wat er in de cliënt omgaat en hoe hij zich daarbij voelt. Tegelijkertijd geeft de medewerker vanuit de relatie met de cliënt richting aan het handelen door het geven van aanwijzingen. De medewerker stuurt dus het gedrag van de cliënt en doet dat op een invoelende manier.

Inhoud programma
In de bijeenkomst wordt dieper ingegaan op de EDB. KKC-trainers Mathilde Bos en John Nieboer zullen u er alles over vertellen. Naast de kenniselementen wordt er ook gewerkt in outbreakrooms met eigen casuistiek.
In het programma van de bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat is de empathisch directieve benadering?
  • Hoe wordt empathie in de praktijk vormgegeven?
  • Hoe worden directieven zowel verbaal als materieel in de praktijk vormgegeven

Aanmelden
Ben je geinteresseerd? Meld je dan hier aan:
https://korsakovkenniscentrum.nl/agenda/bijeenkomst-empathisch-directieve-benadering

Voor meer informatie: info@korsakovkenniscentrum.nl
Er zijn aan deelname geen kosten verbonden.