Eerste versie Zorgstandaard in aantocht

Eerste versie Zorgstandaard in aantocht

De zorg voor korsakovpatiënten ontwikkelt zich snel. Wetenschappelijke kennis groeit, samenwerkingsverbanden ontstaan, kwaliteit verbetert. Hoog tijd dus om ook voor korsakov het bestaande zorgprogramma te actualiseren en een landelijke zorgstandaard te gaan ontwikkelen. Deze zomer verschijnt het eerste concept.

Judith Zadoks en Marga ten Wolde zijn betrokken bij het maken van de nieuwe zorgstandaard. Judith legt kort uit wat een zorgstandaard precies inhoudt en voor wie hij bedoeld is. “Een zorgstandaard is voor professionals, patiënten en hun naasten en bevat de norm waaraan de zorg voor mensen met korsakov moet voldoen.” Het document maakt duidelijk wat de patiënt en zijn naasten mogen verwachten van de zorg. “In de zorgstandaard  proberen we bovendien knelpunten op te lossen door daarvoor aanbevelingen te formuleren. Bijvoorbeeld hoe je door het hele proces heen meer aandacht genereert voor de somatische kant van de ziekte, hoe je de zorg voor mensen die nog thuis wonen goed regelt en hoe je ervoor zorgt dat mensen op de juiste plek in de keten terecht komen.” Het belangrijkste doel van een zorgstandaard is optimale zorg voor mensen met de diagnose korsakov en mensen die nog geen diagnose hebben maar wel  risico lopen. “Het programma wil de kwaliteit van de zorg voor deze groep mensen optimaliseren zodat hun kwaliteit van leven verbetert.”

Enthousiast

In de schrijfgroep werken zes mensen uit verschillende disciplines enthousiast en vol inzet aan een eerste versie van de zorgstandaard die deze zomer moet verschijnen. Een breed samengestelde werkgroep kijkt regelmatig mee en geeft waardevolle input. Uiteindelijk moet dit leiden tot een standaard die wordt opgenomen in het Kwaliteitsregister van het Zorginstituut. “Dat proces is erg leuk om in te zitten”, zegt Judith. “Zo wordt bijvoorbeeld de kennis over diagnostiek die in het veld wel aanwezig is maar niet op één duidelijke plek, nu op papier gezet zodat hij breed gedeeld kan worden.” Beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en de patiëntenvereniging moeten vervolgens groen licht geven. “Op die manier ontstaat een breed gedragen standaard met een hoge kwaliteit”, zegt Marga. “De normen in de standaard zullen vervolgens in de praktijk worden uitgewerkt binnen de regionale samenwerkingsverbanden en instellingen met hun eigen zorgprogramma’s. De standaard zorgt er sowieso voor dat een specifieke doelgroep als korsakov nu prominenter op de kaart komt.”

Eerste concept

De zorgstandaard geeft straks een actueel beeld van wat er in het veld leeft en speelt en welke richting de zorg op moet. Instelling kunnen hieruit putten bij het opzetten van hun eigen zorgprogramma. “Eind juni zijn we een heel eind op streek en kunnen we denk ik het eerste concept klaar hebben voor feedback. In het najaar is de standaard dan klaar en kunnen we hem voor het eind van het jaar aanbieden bij het Zorginstituut”, aldus Judith.