Update transitiejaar 2021: hoe staat het bij...ZorgAccent?

Update transitiejaar 2021: hoe staat het bij...ZorgAccent?

Iedere maand nemen wij u kort mee in de meest recente ontwikkelingen voor wat betreft het belangrijke transitiejaar 2021. Dit jaar willen we komen tot een gezamenlijk landelijk dekkend Doelgroep Expertisenetwerk voor de doelgroep Korsakov. Hoe staan de zaken ervoor bij ZorgAccent?

Directeur Woonzorg Ina Kerkdijk en Ans Oosterwechel werken bij het Twentse ZorgAccent dat in zes gemeentes zijn diensten aanbiedt. Ina: “ ZorgAccent is opgedeeld in twee organisatieonderdelen, wijkverpleging en woonzorg. We bieden 24 uurszorg voor verschillende doelgroepen, waaronder gerontopsychiatrie, dementie en Korsakov. We hebben zo’n tachtig cliënten met Korsakov. Ook hebben we diverse woon-zorgcomplexen waar mensen met dementie wonen en zogenaamde ‘long stay’ cliënten. Daarnaast hebben we geriatrische revalidatie en ELV hoog en laag. Een breed pallet dus.” ZorgAccent kenmerkt zich vooral door het werken in bijna honderd kleine teams en kleine groepen bewoners. “We zijn klein georganiseerd in een grote organisatie”, zo beschrijft Ina deze opzet.” Medewerkers hebben veel regelruimte binnen de kaders die er zijn en we werken op basis van vertrouwen.”

Zorgketen

Ans Oosterwechel werkt als coach en cliëntadviseur op de Korsakov-afdeling van ZorgAccent. “We bieden al ruim veertig jaar zorg voor mensen met Korsakov. In die jaren hebben we veel geleerd van andere organisaties maar ook heel veel zaken zelf ontwikkeld. In die periode hebben we samen met andere partijen, zoals twee GGZ- instellingen en Tactus Verslavingszorg, een complete keten opgezet voor de zorg voor mensen met Korsakov. We zijn ook al jaren lid van het landelijk kenniscentrum.”

Blij

ZorgAccent heeft zijn zaken dus eigenlijk al prima voor elkaar. Toch zijn beide dames blij met de transitie naar landelijk dekkend expertisenetwerk. Ans: “We zijn heel gedreven om zorg voor mensen met Korsakov optimaal in te richten. Dat zit in onze genen, We denken dat we daarin dus ook iets te bieden hebben. We worden regelmatig gevraagd om mee te denken, scholingen te geven. We delen dus graag onze kennis en ervaring. Omgekeerd kunnen we ook leren van anderen. Het feit dat we meer contacten hebben opgedaan helpt daarbij. Bovendien komt er door de transitie meer financiële armslag om onze zorg te verbeteren.” Ina wijst ook nog op de erkenning die een rol speelt. “Het vak van een begeleider in de wereld van Korsakov is best wel onderschat. Er is veel kennis voor nodig die je meer in de praktijk dan in de schoolbanken opdoet, het is hard werken. Het feit dat we nu in de transitiefase zitten op weg naar een landelijk dekkend expertisecentrum is daar een erkenning voor.”

Klaar voor visitatie

ZorgAccent is klaar voor de eerste visitatie, zegt Ina. “We zijn nu met de laatste onderdelen bezig voor de visitatiecommissie. Daarna is het een kwestie van een afspraak plannen en afwachten wat de commissie zegt. Want er zullen best wat punten zijn waar we nog aandacht aan moeten geven. Ik weet bijvoorbeeld niet hoe de visitatiecommissie tegenover onze opzet met kleine, zelfstandige teams staat die zelf heel veel regelen. We willen dus zo min mogelijk bureaucratie. We denken dat we alles goed geborgd hebben maar misschien stelt de visitatiecommissie daar andere eisen voor. Dat is even afwachten. We hebben de documenten voor de transitie geschreven met de zorg voor de doelgroep in het achterhoofd, en niet zozeer de eisen van de visitatiecommissie. We kunnen de keuzes die we maken goed verantwoorden.”

Personeel

De uitdagingen die Ans en Ina zien de komende tijd liggen dus niet zozeer in de transitie, maar bijvoorbeeld in zaken als de arbeidsmarkt. “Is er straks wel voldoende gekwalificeerd personeel? Daar mag wel wat ons betreft wat meer aandacht voor komen”, aldus Ina.