KKC heeft goed jaar achter de rug

KKC heeft goed jaar achter de rug

Het KKC heeft een mooi jaar achter de rug, zo bleek uit de laatste Algemene Ledenvergadering van 2021. Directeur Cynthia Vogeler blikte uitgebreid terug op 2021, maar er werd ook alvast vooruit gekeken op het komende jaar.

De opkomst voor deze laatste (helaas digitale) vergadering was groot. Niet alleen nam Petra van Dam tijdens de bijeenkomst afscheid als voorzitter van het bestuur, ook haar opvolger Hendrik Jan van den Berg werd gepresenteerd en er werd besloten dat er een nieuwe vacature komt voor een bestuursfunctie.

Het afgelopen was er één van uitdagingen en successen, zo blikte Cynthia Vogeler kort terug. De vereniging is uitgebreid, het kennisnetwerk is in de transitiefase naar een doelgroepnetwerk, en er wordt gewerkt aan een zorgstandaard Korsakov. Ook op het gebied van kennisontwikkeling en het delen ervan zijn stappen gezet.

Tevens werden de nieuwe plannen voor het komend jaar gepresenteerd, waarvoor onder de aanwezigen grote steun werd uitgesproken. In het nieuwe jaarplan zit volgens het bestuur een goede lijn en het wordt breed gesteund. Ook de begroting is op orde.

Tijdens de bijeenkomst werden tot slot de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement gepresenteerd en een nieuw contributievoorstel aangenomen.