Update transitiejaar 2021: hoe staat het bij....Lelie zorggroep

Update transitiejaar 2021: hoe staat het bij....Lelie zorggroep

Iedere maand nemen wij u kort mee in de meest recente ontwikkelingen voor wat betreft het belangrijke transitiejaar 2021. Dit jaar willen we komen tot een gezamenlijk landelijk dekkend Doelgroep Expertisenetwerk voor de doelgroep Korsakov. Hoe staan de zaken ervoor bij Lelie zorggroep?

Op 25 januari trapte Korsakov Expertisecentrum Slingedael het transitiejaar af. Via een livestream op YouTube namen bestuurder Joost Zielstra en locatiemanager Hilda van den Oosterkamp het publiek mee in het traject dat begin 2021 is begonnen: de ontwikkeling naar een landelijk Doelgroep Expertisecentrum.

Hilda heet de kijkers welkom en geeft het woord aan Joost. Hij markeert dit academiseringsjaar, zichtbaar trots, als een belangrijk moment voor Slingedael, voor het Korsakov Kenniscentrum en voor Lelie zorggroep.

Vervolgens neemt Hilda het woord. “Dat Slingedael zich aankomend jaar ontwikkelt tot een Doelgroep Expertisecentrum is erg bijzonder.” Door de bescheidenheid die Lelie zorggroep, en daarmee ook Slingedael, tekent, wordt dat lang niet altijd voldoende belicht. “Maar met deze stap naar een landelijk doelgroep expertisecentrum treedt Slingedael op de voorgrond en zetten we onze expertise in de Korsakovzorg in de spotlight. Niet om onszelf op de borst te kloppen, maar om het leven van onze bijzondere doelgroep, mensen met Korsakov, te verbeteren.”

Academisering

Hilda neemt haar publiek mee in de toegevoegde waarde van deze erkenning als Doelgroep Expertisecentrum. Deze heeft als doel om de kennis en ervaring die we opdoen te verankeren, te borgen in de organisatie, en daarmee de landelijke kennisinfrastructuur te versterken. Dit is een oplossing voor een aantal tekorten, die het ministerie van VWS ook erkent en daarom de opdracht geeft voor deze transitie:

Specifieke kennis

Een passend, gespecialiseerd zorgaanbod

Kennisdeling

Een passende sturing en stelsel

De deelnemende organisaties op het gebied van Korsakovzorg, zogenaamde Doelgroep Expertisecentra en de Regionale Expertisecentra, krijgen een transitiejaar, het jaar 2021, om een samen met het kenniscentrum een doelgroep expertisenetwerk op te zetten, wat een verdere ontwikkeling betekent van ons bestaande kennisnetwerk KKC. En dankzij onze expertrol kan Slingedael deze expertiserol landelijk, en ook in de regionale keten innemen.

Transitiejaar

Hilda vertelt: “In november 2020 hebben alle deelnemende organisaties een ontwikkelscan gedaan, om zo te bepalen: waar staan we, en waar gaan we naartoe?” Zo ontstond er een gapanalyse, wat in het geval van Slingedael bestaat uit ‘de puntjes op de i zetten’. “En niemand kan dat alleen, dat moeten we echt samen doen.” Hoe? Door de ambitie te verplaatsen naar de werkvloer. Het overkoepelende jaarthema is dan ook: werken is leren. De lat ligt hoog, maar dankzij flexibele medewerkers die hun persoonlijke ontwikkeling en hun bijdrage aan Slingedael serieus nemen, kan het gerealiseerd worden.

Korsakov Kenniscentrum

Het Korsakov Kenniscentrum (KKC) is de mede-aanjager en verbinder van alle DEC’s en REC’s, het cement tussen de stenen. Hilda benadrukt de fijne en waardevolle samenwerking met het KKC en vraagt Cynthia Vogeler wat haar opviel bij Slingedael. Cynthia werkt bij het KKC en zit als een spin in het web in de landelijke organisatie. Ze vertelt: “Toen ik de eerste keer binnenkwam bij Slingedael, viel mij gelijk de gedrevenheid op om vanuit de kennis en ervaring door te willen leren en te verbeteren. De kennis en expertise moet goed ondersteund en geborgd worden binnen  organisaties als Slingedael, en daar draagt het Korsakov Kenniscentrum heel graag aan bij.”

Praatplaat

​​​​​​​​​​​​​​Hilda besluit de middag door ons mee te nemen in de speciaal ontwikkelde praatplaat, waarin Slingedael en de academisering gevisualiseerd en uitgelegd wordt. De vele aspecten van het Korsakov Expertisecentrum zijn op deze infographic terug te vinden. Ook de website heeft een vernieuwingsslag gehad, die past bij de meer academische en landelijke functie die Slingedael gaat bekleden. De middag wordt afgesloten met een visionaire samenvatting van het proces, waarna Slingedael zich vanaf het jaar 2022 een Doelgroep Expertisecentrum mag gaan noemen.

Meer weten over de ontwikkelingen bij Lelie zorggroep? Kijk op https://www.leliezorggroep010.nl/slingedael