Landelijke sportdag voor mensen met korsakov

Er komt een landelijke sportdag voor mensen met Korsakov. FNO heeft een voorstel van het KKC om zo’n dag te organiseren onlangs goedgekeurd. Daarmee gaat een grote wens in vervulling van zowel cliënten als gespecialiseerde zorgorganisaties voor mensen met
korsakov.

Het plan is om dit jaar de landelijke sportdag te organiseren voor 200 cliënten als netwerk en daarbij ook een uitgebreid draaiboek te maken voor toekomstige sportdagen. Aspecten zoals materialen, spel-ideeën, sponsoring en organisatie komen terug in het draaiboek. Bovendien
wil het KKC met een evaluatiemeting het emotionele en fysieke welbevinden en sociaal gedrag in beeld brengen van cliënten die hebben meegedaan aan de sportdag. Door het evenement op te nemen kunnen bewoners ook later met de groep of zelf het
evenement herbeleven op een later moment. De eerste besprekingen met een aantal enthousiaste lid-organisaties zijn inmiddels gestart.
Uiteraard krijgen alle lid-organisaties de uitnodiging voor het aanmelden van cliënten zodra de datum, tijd en plaats bekend zijn.

Iedere bijdrage vanuit enthousiasme en meedenken over de organisatie is welkom, neem hiervoor contact op met Cynthia Vogeler van het KKC:
c.vogeler@korsakovkenniscentrum.nl.