Update transitiejaar 2021: hoe staat het bij....HilverZorg

Iedere maand nemen wij u kort mee in de meest recente ontwikkelingen voor wat betreft het belangrijke transitiejaar 2021. Dit jaar willen we komen tot een gezamenlijk landelijk dekkend Doelgroep Expertisenetwerk voor de doelgroep Korsakov. Hoe staan de zaken ervoor bij HilverZorg?

Lysanne Malschaert werkt nu 3 maanden bij HilverZorg maar ze weet inmiddels wel dat ze in een ambitieuze en betrokken organisatie terechtgekomen is. “Ik werk als projectmanager voor het expertisecentrum korsakov en gerontopsychiatrie. We gaan dus op voor twee regionale expertisenetwerken.” Een mooie ambitie voor de Hilversumse zorgverlener die thuiszorg levert, wijkcentra heeft en expertisecentra gespecialiseerd op bijzondere doelgroepen zoals korsakov, gerontopsychiatrie, NAH en psychogeriatrie. Op de locatie Nieuw Kerkelanden hebben ze drie afdelingen waar veertig bewoners met korsakov wonen.

Van elkaar leren

Het meedoen in de transitiefase is voor HilverZorg erg belangrijk, zo schetst Lysanne. “Je wilt samen de juiste zorg en begeleiding bieden op het hoogste niveau. Met elkaar ga je dus kijken welke middelen je moet inzetten, wat er nog ontbreekt en dus nog ontwikkeld moet worden. Je bekijkt dat samen en deelt ook kennis. Binnen een netwerk profiteer je dus van elkaar.”

Stappen

HilverZorg is al aardig op weg in de transitie, zegt Lysanne. “Wij zijn intensief betrokken bij de opzet van de externe werkgroepen, waarin waardevolle ontwikkelingen plaatsvinden.  Binnen HilverZorg is breed gecommuniceerd over de ontwikkelingen tot een REC. Ook hebben we een enthousiaste werkgroep waarin het behandelteam en de zorgmedewerkers voor het korsakov-team plaatsnemen en samen bekijken wat er nog gedaan moet worden. De afdelingen korsakov werken met een locatie specifiek opleidingsplan dat samen met een opleidingsadviseur en de medewerkers zelf is ontwikkeld. Daarnaast is in kaart gebracht wie welke opleidingen nog moet doorlopen. Die hebben de medewerkers ook gevolgd of gepland  het KKC. Tot slot zijn we onze externe netwerken in kaart aan het brengen om te kijken of we een bredere samenwerking op kunnen zetten. Bovenal merk ik dat iedereen heel enthousiast is over alle ontwikkelingen die lopen, je merkt dat er duidelijkheid heerst over waar we samen aan bouwen. Dat is mooi om terug te zien.”

Personeel

Uitdagingen zijn er nog genoeg. “Zo is belangrijk om het methodische werken te verbeteren en de PDCA-cyclus binnen onze organisatie beter te kunnen borgen. Verder is het vinden van goed personeel behoorlijk lastig. De recruiters van HilverZorg hebben samen met het personeel een wervingscampagne opgezet. Ik hoop dat veel nieuwe enthousiaste krachten zich gaan melden.”