"Hackathon was goede eerste kennismaking"

"Hackathon was goede eerste kennismaking"

De eerste kennishackathon is een succes. De recente bijeenkomst, bedoeld om een verbinding op het gebied van onderzoek te realiseren tussen de inmiddels tien kennisnetwerken die samen NetwerQ vormen, werd digitaal druk bezocht. Henriëtte Ettema was blij verrast door de opzet en het resultaat van deze eerste bijeenkomst.

Henriëtte Ettema is coördinator en programmaleider Verpleging Verzorging en Thuiszorg bij CCE, Centrum voor Consultatie en Expertise. “Wij worden landelijk door zorginstellingen ingeschakeld bij vastgelopen situaties in de zorg, zoals probleemgedrag of wanneer kwaliteit van leven in het geding is. We zijn als CCE onafhankelijk en opereren in opdracht van het ministerie van VWS.” Henriëtte zit ook in de werkgroep die verantwoordelijk is voor het opzetten van D-zep, Dementie en zeer ernstig probleemgedrag.

Kennismaken

Vanuit de D-zep werkgroep nam Henriëtte deel aan de hackathon. “De gedachte daarachter was het delen van kennis die in al die deelnemende organisaties aanwezig is.” Bij de online hackathon hoopte Henriëtte op alvast een nadere kennismaking en het maken van een verbinding met de verschillende doelgroepen. “Ik hoopte ook dat er gezamenlijke thema’s zouden komen bovendrijven, en dat is ook gebleken.”

Probleemgedrag

Wat Henriëtte onder andere heeft meegenomen uit de hackathon was dat de aanwezigheid van probleemgedrag voor bijna alle doelgroep een thema is. “Het vormgeven van een goede behandeling en begeleiding voor zowel de cliënt als de context waarin het gedrag zich voordoet, is een gedeeld doel. In het samenbrengen van wetenschappelijke kennis, onderzoek en het belang van toepassing in de praktijk kunnen we met elkaar optrekken. Binnen het CCE zijn we iedere dag bezig met hoe we inzichten uit de wetenschap duurzaam kunnen toepassen in het werkveld. Wat betreft de samenwerkende netwerken belooft het een mooie gezamenlijke zoektocht te worden.”

Transitieplan

De samenwerking tussen de doelgroepen neemt Henriëtte bovendien mee in het transitieplan waar D-zep de laatste hand aan legt. “Door vaker met elkaar in contact te komen, zullen we daar in de toekomst concretere plannen en ideeën uit kunnen halen.” Ook denkt Henriëtte kennis te zullen opbouwen over multidisciplinair samenwerken rondom complexe zorgsituaties. “Dat zal binnen D-zep ook een belangrijk thema worden. Al met al was de hackathon dus een goede eerste kennismaking!”