"Uniforme EDB-training kent alleen maar voordelen"

"Uniforme EDB-training kent alleen maar voordelen"

De training EDB wordt op steeds meer locaties in Nederland op dezelfde manier gegeven. Dat is belangrijk want zo spreekt straks iedereen dezelfde taal en daar profiteren bewoners en medewerkers van instellingen met korsakov ook van.

De Empathisch Directieve Benadering heeft als vertrekpunt de presentietheorie, het aanwezig zijn voor de bewoner en een relatie met hem/haar opbouwen. “Daar zit het stukje empathie, maar tegelijkertijd is er ook sturing nodig, je directief opstellen. Zowel het directieve als empathische deel van de benadering komen het beste tot hun recht in een therapeutisch woon-leefmilieu”, zegt John Nieboer. Hij traint voor het KKC overal in het land organisaties over hoe ze EDB precies kunnen toepassen in hun dagelijkse praktijk. Nieboer schetst het belang van de EDB training voor het goed omgaan met korsakovcliënten. “De presentie wordt vaak overgeslagen. Personeel komt vaak met een boodschap; ze willen iets van de bewoner zonder dat ze eerst een relatie met hem of haar hebben gelegd. Dan sla je een belangrijk deel over. Een deel dat zorgt dat je veel sneller medewerking krijgt van een bewoner.”

Een ander belangrijk aspect van de training is volgens Nieboer de uniformiteit ervan . “Nu de training landelijk op de zelfde manier wordt gegeven, spreken deelnemers allemaal dezelfde taal en brengen ze de training op dezelfde manier in de praktijk. Nu zie je bijvoorbeeld nog vaak dat men bij de ene organisatie al goed inzet op presentie, terwijl men elders juist meer op sturing zit. Dat moet uiteindelijk overal hetzelfde worden.” Clustermanager Monique Bal van Amsta, dat tachtig cliënten met korsakov huisvest, is het daarmee eens. “Ik merk dat ook bij onze eigen mensen die getraind worden. Het is fijn als alle neuzen dezelfde kant op wijzen. Een deel van de training is ook consequent zijn. Dus op die manier blijf je met z’n allen op hetzelfde, juiste spoor.”

De uniformiteit helpt ook bij het bekend raken met medische begrippen uit de korsakov-wereld, zoals ‘confabulatie’. Nieboer: “Ik merk dat daar niet altijd hetzelfde onder wordt verstaan. Het is namelijk niet bewust liegen, maar het gebeurt onbewust. Die misvatting kan ertoe leiden dat je je als personeel anders opstelt tegenover iemand.” Een laatste voordeel van het uniform aanbieden van de EDB-training is dat het niet meer uitmaakt waar de mensen die de training gevolgd hebben, uiteindelijk gaan werken. “Of stel ze wisselen van organisatie. Ze hebben dan nog wel precies de juiste certificaten.”

Nu de training uniform wordt aangeboden leidt dat tot veranderingen op de werkvloer, zegt Monique Bal. “Er is veel meer openheid op de werkvloer. Mensen bespreken veel meer casussen onderling en komen zo allerlei zaken tegen waar ze bij de behandeling tegenaan lopen. Dat zal uiteindelijk tot een gedragsverandering leiden waar de cliënten ook baat bij gaan hebben.” Dat beaamt ook Anna Breslau, specialistisch begeleider bij Amsta. “Bij sommige collega’s zie ik echt een ‘aha-moment’. Bijvoorbeeld over de passiviteit van de cliënten. Daar weten ze dan te weinig van en door er onderling over te praten komt dan naar voren hoe het echt zit. Ik merk zelf dat ik mijn collega’s door die openheid om over zaken te praten, beter leer kennen en zo beter snap waar ze tegenaan lopen. De schroom om te praten over zaken die je lastig vindt, verdwijnt. Dat heeft ook te maken met het feit dat in de training rollenspellen worden gedaan. Iedereen geeft zich bloot, dat schept een band.”

Zowel Bal, Nieboer als Breslau pleiten voor meer theoretische kennis over korsakov in het reguliere onderwijs op de ROC’s en HBO-opleidingen. Ze zijn dan ook blij dat de EDB-training inmiddels is gekoppeld aan de e-learning korsakov van het KKC. “De training heeft echter als doel de kennis in de praktijk toe te passen. Zorgmedewerkers zullen dan ook met meer zelfvertrouwen aan de slag gaan en minder angstig zijn om te laten zien wat ze niet weten of waar ze onzeker over zijn.” 

Nieboer geeft momenteel op zeven locaties de EDB-training. “Ik merk dat de scholingsbehoefte overal stijgt. Het mooi zijn als iedere regio straks zijn eigen trainer heeft.”