Korsakov Academie: trainingen door het netwerk, voor het netwerk

Binnen de Korsakov Academie bieden we trainingen aan die bedoeld zijn voor medewerkers die werken met mensen met het syndroom van Korsakov. De trainingen zijn doelgroepspecifiek, geaccrediteerd en worden gefaciliteerd door ons. De trainingen worden jaarlijks geactualiseerd waarbij, naast de evaluaties van de deelnemers de kennis en kunde wordt betrokken uit het netwerk. Het wordt gegeven door iemand uit het netwerk en is bedoeld voor zorgmedewerkers die werken met mensen met het syndroom van Korsakov.

Expertise en samenwerking uit het netwerk
Bij Lelie zorggroep, locatie Tussendael is in oktober een training Empathisch Directieve Benadering bij Korsakov gestart. Tijdens dit traject wordt Marjon Lutz, werkzaam bij Lelie zorggroep door KKC trainer John Nieboer begeleid in het trainen van de medewerkers van Tussendael. Na afsluiting van het traject kan Marjon de medewerkers van locatie Slingedael van Lelie zorggroep zelfstandig trainen. Marjon maakt daarbij gebruik van het lesmateriaal en de werkmethodieken van het Korskov Kenniscentrum. Door deze samenwerking wordt er optimaal gebruik gemaakt van kennis en expertise uit de praktijk en de landelijke coördinatie van het Korsakov Kenniscentrum. De trainer zal dan ook jaarlijks meewerken aan de actualisering van de trainingen en de docenteninstructies waardoor de trainingen landelijk uniform en geaccrediteerd blijven. Marjon kan haar expertise ook inzetten bij de zorginstellingen in de regio.

Het traject is onderdeel van de nieuwe kennisinfrastructuur en leerlijn uit het competentieprofiel. Het plan is om meer trainers te gaan trainen binnen het netwerk. Hierbij wordt gezocht naar een geografische spreiding over het land.