Onderzoek naar COVID-19 bij mensen met het Korsakov Syndroom’

Vanuit diverse Korsakov-instellingen vernemen we signalen dat onder verpleeghuisbewoners met het syndroom van Korsakov weinig COVID-19 lijkt voor te komen. Daarbij lijkt de symptomatologie van COVID-19 mee te vallen bij de positief geteste bewoners met het syndroom van Korsakov. Mede vanwege deze opvallende signalen zullen wij de symptomatologie en risicofactoren gaan onderzoeken bij verpleeghuisbewoners met Korsakov die een COVID-19 infectie hebben doorgemaakt. Wij zullen de symptomatologie gaan vergelijken met symptomatologie van verpleeghuisbewoners met dementie, vanwege de overeenkomende kenmerken van deze twee aandoeningen. Het onderzoek bestaat enerzijds uit kwantitatief onderzoek d.m.v. het analyseren van data uit het elektronisch patiëntendossier Ysis. Anderzijds vragen wij behandelend artsen binnen de ouderenzorg middels een online vragenlijst om het karakter en het beloop van COVID-19 bij mensen met Korsakov te beschrijven. Er wordt een survey uitgezet onder de artsen die werkzaam zijn op een gespecialiseerde Korsakov-afdeling. Deze survey betreft een online vragenlijst van ongeveer 10 a 15 minuten.

Ik, Stijn Kluft voer dit onderzoek uit in het kader van mijn wetenschappelijke stage als laatste onderdeel van mijn geneeskunde studie bij VUmc te Amsterdam. Dit doe ik onder begeleiding van specialist ouderengeneeskunde Dr. Ineke Gerridzen, werkzaam bij Atlant, en Dr. Anouk van Loon, onderzoeker bij het universitair netwerk ouderenzorg van Amsterdam UMC (UNO-Amsterdam). Vanwege mijn affiniteit met de ‘kwetsbare populatie’ binnen onze samenleving is het uitvoeren van dit wetenschappelijk onderzoek de klap op de vuurpijl van mijn geneeskunde opleiding.

Nb. Op 10 december wordt na afloop van het wetenschapsforum de online vragenlijst uitgezet. Bij voorbaat dank voor uw tijd en het invullen van deze vragenlijst.