Probleemgedrag bij mensen met het syndroom van Korsakov

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) programmaleider Henriette Ettema heeft onlangs een interview gehouden met Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunder en post doc onderzoeker bij Atlant over haar pronotieonderzoek naar het functioneren van mensen met het syndroom van korsakov in verpleeghuizen.

Het gesprek gaat dieper in op de achtergronden van het onderzoek en de relatie ervan met het werkveld van CCE: probleemgedrag en vastlopende situaties. Ineke stelt dat een multidisciplinaire aanpak én aandacht voor teams, kansen biedt.

https://cce.nl/publicatie/probleemgedrag-bij-mensen-met-het-syndroom-van-korsakov