Geslaagd Wetenschapsforum 2023: nieuwste inzichten en kennis gedeeld over Korsakovzorg

Geslaagd Wetenschapsforum 2023: nieuwste inzichten en kennis gedeeld over Korsakovzorg

We mogen terugkijken op een geslaagd Wetenschapsforum 2023 over Korsakovzorg! Meer dan 300 deelnemers; van verplegenden en verzorgenden tot fysiotherapeuten en specialisten, behandelaren en leidinggevenden deelden de allerlaatste kennis en inzichten over Korsakovzorg.  

Bekijk de opname van het plenaire gedeelte van het Wetenschapsforum 2023:

Video Wetenschapsforum 2023 (plenaire deel) 

Prof. dr. Roy Kessels, hoogleraar neuropsychologie aan de Radboud Universiteit en voorzitter Wetenschapsraad Korsakov Kenniscentrum opende het Wetenschapsforum en deelde trots een tijdschrift waarin onderzoekers uit binnen- en buitenland bijdragen aan hebben geleverd. De artikelen uit het online tijdschrift komen binnenkort op de website van het Korsakov Kenniscentrum te staan: neem alvast een kijkje op de website van Special Issue.  We lopen als Nederland voorop in de zorg voor Korsakov! 

Kennisagenda 2024-2028 
Ook werd de Kennisagenda 2024-2028 gepresenteerd. De kennisagenda zorgt ervoor dat kennis gebundeld wordt en er samenhang ontstaat in de initiatieven in de Korsakovzorg. Input voor de onderzoeksvragen zijn de vragen die voortkomen uit de dagelijkse praktijk. Alle mensen die werken in de Korsakovzorg hebben input kunnen geven. De input is naast de huidige kennisagenda gelegd, we bekeken; wat hebben we al onderzocht en wat moet verder onderzocht worden of welke nieuwe onderzoeksvragen zijn er? Dit levert een mooie Kennisagenda Korsakov 2024-2028 op.   

De volgende stap is dat we de kennisagenda delen met kennisinstituten en partnerorganisaties binnen de kennisinfrastructuur Langdurige Zorg. Deze agenda zal een belangrijke basis zijn voor het aanvragen en verkrijgen van onderzoeksubsidies zoals die beschikbaar zijn via ZonMw. Met onderzoek kunnen we zorgen voor een betere kwaliteit van leven, passende zorg en meer zelfredzaamheid van bewoners met Korsakov.  

Domein overstijgend samenwerken
Bas Leerink, managing director IG&H en voormalig lid Raad voor Volksgezondheid en Samenleving deelde zijn bevindingen uit zijn onderzoek naar meer domein overstijgend samenwerken in de zorg. Dat is erg moeilijk omdat de zorg veelal gefragmenteerd is. Goede initiatieven zijn er wel, maar geen ervan was het gelukt om structureel ingebed te worden in de zorg. Er is een fundamentele verandering nodig. Bas Leerink gaf tips om als expertisenetwerk voor bewoners met Korsakov te doen:  
 
- Maak gebruik van de mogelijkheden van transformatie-gelden om het expertisenetwerk te verrijken en verdiepen over de grenzen van WLZ domein heen.  
 - Kijk daarbij vooral naar hoe de inspanningen in het expertisenetwerk bij kunnen dragen aan lagere druk op de curatieve zorg. Een heb expliciet aandacht voor ontwikkelen data-gedreven leren en verbeteren!  
 - Verken de mogelijkheden voor digitaal samenwerken in het netwerk en daarbuiten, bijvoorbeeld via Santeon Samen Thuis, of via Cumuluz regionale datahubs. Als basis voor verbeteren. 

wetenschapsforum-2023
 
Onderzoeken stimuleringsregeling Korsakov Kenniscentrum 
In een rondetafelgesprek kwamen drie innovatieve onderzoeken aan bod die gestart zijn vanuit de stimuleringsregeling voor Korsakov onderzoek vanuit het Korsakov Kenniscentrum. Aan tafel zaten: Erik Oudman, gz-psycholoog, senior onderzoeker Lelie zorggroep Slingedael. Hij onderzoekt met zijn team het prospectief geheugen bij mensen met het syndroom van Korsakov: hoe het nakomen van afspraken, taken en opdrachten te faciliteren. Ineke Gerridzen, senior onderzoeker en specialist ouderengeneeskunde bij Atlant. Zij onderzoekt met haar team de Begeleidingsstijlen van zorgmedewerkers in de langdurige zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov. En Willem Eikelboom, senior onderzoeker Korsakovcentrum Vincent van Gogh GGZ. Hij onderzoekt met zijn team de vroegsinalering en behandeling van agitatie bij mensen met het syndroom van Korsakov.  

Implementatie: inzicht in barrières en facilitators 
Daarna volgde een lezing van Prof. dr. Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde en ethiek van zorg bij het Amsterdam UMC en lid van de wetenschapsraad van Korsakov Kenniscentrum over implementatie. Hij betoogde dat er vaak gemakkelijk wordt gedacht over implementatie van processen maar het noodzakelijk is om dit planmatig aan te pakken. Het is daarbij belangrijk om je oor te luisteren te leggen bij de mensen die met een nieuwe interventie moeten werken en in beeld te brengen wat de barrières en facilitators zijn voor de succesvolle verandering.  

Aansluitend werd afscheid genomen van Prof. Dr. Berno van Meijel als lid wetenschapsraad Korsakov Kenniscentrum. Hij werd door Roy Kessels bedankt voor zijn belangrijke bijdrage. Berno gaf aan dat hij onder de indruk is hoe mensen in de Korsakovzorg met elkaar een kennisnetwerk hebben gevormd op het gebied van Korsakov. Hij ziet dit netwerk als voorloper en voorbeeld voor de andere doelgroep netwerken en hij vindt het mooi om te zien dat zorgprofessionals zo’n passie hebben om te werken met mensen met het syndroom van Korsakov.   

Keuzelezingen 
Deelnemers aan het Wetenschapsforum konden twee keuzelezingen volgen. Binnenkort lees je op de website interviews met de personen die een keuzelezing gaven.  

Prof. dr. Albert Postma, hoogleraar neuropsychologie aan de Universiteit Utrecht en lid wetenschapsraad van het Korsakov Kenniscentrum gaf zijn terugblik op de dag en daagde deelnemers uit om in het dagelijks werk voort te bouwen op de waardevolle nieuwe inzichten die deze dag heeft opgeleverd.

Save the Date: Wetenschapsforum 11 december 2024
Wil je in 2024 weer deelnemen aan het Wetenschapsforum? Noteer alvast de datum van de volgende editie van ons Wetenschapsforum: 11 december 2024. 

 Heb je een vraag over het Wetenschapsforum? Neem contact op met het Korsakov Kenniscentrum: e.kalkhoven@korsakovkenniscentrum.nl of bel 06-102 59 369 (ma-vr tussen 9.00-17.00 uur).  

Podcastserie: Alles over Korsakov

In deze podcastserie hoor je alles wat je altijd al wilde weten over Korsakov, het belang van goede Korakov-zorg en hoe die in Nederland geregeld is.

Luister de podcastserie