Paramedische zorg voor mensen met Korsakov

Paramedische zorg voor mensen met Korsakov

Paramedici van Atlant startten afgelopen jaar een werkgroep voor een onderzoekslijn naar paramedische disciplines bij mensen met het syndroom van Korsakov. “Zowel nationaal als internationaal is er nog maar weinig onderzoek gedaan op het gebied van diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie en logopedie bij mensen met het syndroom van Korsakov”, vertelt Yvonne Zwaagstra.  

Meer verdieping en samenwerking tussen verschillende paramedische disciplines om de paramedische behandeling voor mensen met het syndroom van Korsakov te optimaliseren. Dat is wat onderzoeksbegeleider Yvonne Zwaagstra graag wilde. Zij combineert binnen Atlant de functies van fysiotherapeut, onderzoeksbegeleider en praktijkonderzoeker.

Behalve meer verdieping en samenwerking zijn er volgens Yvonne nog meer voordelen te behalen: “Paramedici van Atlant hebben in de afgelopen jaren een werkwijze ontwikkeld die we graag meer willen vastleggen en delen. Bovendien weten we ook nog veel niet. En ook daar willen we ons graag op richten”. Ook diëtist Sabine Blankestijn is betrokken. “Horen wat voor initiatieven anderen al hebben ontplooid en daarmee je voordeel doen”, noemt zij als groot voordeel van deze multidisciplinaire werkgroep. Op de vraag wat deze werkgroep bijzonder maakt geeft Sabine aan: “Dat we er de tijd voor nemen om bij elkaar te gaan zitten om het te bespreken, normaal gesproken doe je dat niet zo maar.” Yvonne: “Het gaat in deze werkgroep vooral om vooruitdenken, ervaringen delen en plannen maken. En dat geeft ruimte en inspiratie.”


“Voor bewoners is het van belang dat de behandeling steeds beter wordt afgestemd op hun specifieke behoeften en mogelijkheden, dat we weten hoe we met ze om moeten gaan”, zegt Sabine. “En daarbij helpt het dat we elkaar uitdagen en inspireren”, vult Yvonne aan.

“Voor de toekomst zijn er nog veel ideeën en plannen”, vertelt Yvonne enthousiast. Zo werkt  ergotherapeut Eline Böhner aan een onderzoek naar het effect van digitale planborden, nadat zij eerder al onderzoek deed naar het beeldhorloge. Logopedisten Janneke Albers en Rebecca Stricker  starten samen met een logopedist van Lelie zorggroep een onderzoek naar cognitieve communicatiestoornissen bij Korsakov. Fysiotherapeut Marieke Milder is bezig geweest met het toepassen en op maat maken van de fysiotherapie richtlijnen Chronic Obstructive Pulmonary Disease  (longziekte waarbij de longen zijn beschadigd zoals bij chronische bronchitis en longemfyseem) en Claudicatio Intermittens (krampende pijn in de kuiten als gevolg van een gestoorde doorbloeding van de benen, ook wel bekend als ‘etalagebenen’).

Voor het volledge bericht zie: : https://www.atlant.nl/nog-betere-zorg-door-samenwerking-en-onderzoek/