Eerste visitaties REC en DEC komen eraan

Eerste visitaties REC en DEC komen eraan

De planning voor de visitaties van de regionale en doelgroep expertisecentra (REC en DEC) is rond. Dat betekent dat begin 2022 de eerste visitaties van start gaan. Een spannende periode voor de organisaties die als eerste aan de beurt zijn, want op dat moment zal blijken of hun inspanningen het afgelopen jaar voldoende zijn om de visitatiecommissie tevreden te stellen.

Aan de daadkracht en enthousiasme van de organisaties zal het in elk geval niet liggen, want allemaal hebben ze zich het afgelopen jaar enorm ingespannen om aan alle criteria te voldoen. Ook was het bijzonder om te zien hoe het onderling samenwerken een versterking is geweest voor het kennisnetwerk als geheel.    

De visitatiecommissie komt de komende maanden bij verschillende organisaties langs om langs de lijnen van het toetsingskader een oordeel te geven of de organisaties aan de gestelde eisen voldoen. De visitaties lopen tot en met maart.

Op 1 mei hopen we verder te kunnen berichten over dit proces. Tussentijds laten we u uiteraard weten welke plannen van welke organisaties goedgekeurd zijn.