Overhandiging Kennisagenda Korsakov aan ministerie van VWS

Woensdag 17 juli 2019 heeft Prof. dr Roy Kessels in Beekbergen op locatie Markenhof van zorgorganisatie Atlant de kennisagenda Korsakov Zorg & Behandeling van het Korsakov Kenniscentrum (KKC) overhandigd aan Theo van Uum, directeur Langdurige Zorg van het ministerie van VWS.

De kennisagenda ‘Korsakov Zorg & Behandeling’ is ontwikkeld in reactie op de kamerbrief ‘Beter Weten’ van februari 2019 waarin   VWS aan de kamer benadrukt dat de huidige kennisinfrastructuur in de langdurige zorg suboptimaal is. De zorgvraag wordt steeds com-plexer waardoor meer kennis nodig is. Om de zorg en behandeling continue te kunnen verbeteren is kennis nodig die aansluit bij vraagstukken uit de dagelijkse praktijk en de behoeften van cliënten.

De kennisagenda is tot stand gekomen uit een inventarisatie van kennisvragen uit de praktijk. Met behulp van de leden van de Wetenschapsraad, betrokken instellingen en externe stakeholders zijn er in totaal 75 kennishiaten geïnventariseerd. Na filtering en ontdubbeling zijn deze kennishiaten geordend naar de vijf kenmerken van het ICF-model. Dit heeft geresulteerd in 15 geprioriteerde onderzoeksvragen op het kennisgebied Zorg & Behandeling voor mensen met Korsakov. Deze onderzoeksvragen kunt u terugvinden in het boekje: Kennisagenda Korsakov Zorg & Behandeling.

Kennisagenda bekijken

Naast de overhandiging van de kennisagenda werden deze middag ook verschillende presentaties rondom onderzoek en praktijk gegeven; hoe ontstaat onderzoek vanuit de praktijk? hoe wordt het geborgd in de praktijk? en hoe geef je invulling aan de vervolgvraag? Verder werd er een rondleiding over het prachtige terrein van Markenhof gegeven met een bezoek aan het Dag Activiteiten Centrum (DAC). De bijeenkomst werd afgesloten door een expositie met boeiende posterpresentaties van (lopende) onderzoek op het gebied van Korsakov.
Het was een geslaagde middag waarbij veel ruimte was voor kennisdeling en onderzoek.