Nieuwe publicatie Erik Oudman

Onlangs is het artikel 'Subtle object location perception deficits in Korsakoff’s syndrome' gepubliceerd over visueel ruimtelijke stoornissen bij Korsakov. Het artikel is vrij toegankelijk.
Eén van de auteurs is Erik Oudman, psycholoog en onderzoeker bij Korsakovcentrum Slingedael, onderdeel van Lelie Zorggroep in Rotterdam. 

In het artikel wordt beschreven dat mensen met het syndroom van Korsakov verminderd in staat zijn om objecten te herkennen ten opzichte van gezonde mensen. Het is de eerste keer dat we aantonen dat zo’n basale functie bij Korsakov ook is aangedaan, wat relevant is voor het beter begrijpen van de beperkingen in het dagelijks leven.
Gedacht wordt dat deze beperking ook leidt tot een verminderd vermogen tot opslaan in het geheugen.

Artikel downloaden