Overbruggingstijd voorbij: zorglocaties sluiten interne rookruimtes

Overbruggingstijd voorbij: zorglocaties sluiten interne rookruimtes

De overbruggingsperiode om te komen tot de sluiting van interne rookruimtes is per 1 juli 2023 voorbij. Deze periode gold voor 4 specifieke doelgroepen: mensen met het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington, niet-aangeboren hersenletsel (NAH+) en mensen die wonen op afdelingen gerontopsychiatrie. 

Zo’n 50 locaties gebruikten ruim 1,5 jaar de ondersteuning om te komen tot de sluiting. Projectleider Vivianne Tolen en coaches Anton van Balkom en Selma Koegler kijken tevreden terug op die tijd. Er zijn veel stappen genomen en er is inmiddels een hecht netwerk. 

Er is alles aan gedaan om de locaties te ondersteunen bij het komen tot de sluiting van de interne rookruimtes. Het was geen makkelijke opdracht, vandaar ook de overbruggingsperiode. Tegelijkertijd was er commitment om dit te bereiken, van elkaar te leren en hiermee ook te bewegen naar rookvrije zorg. Op 1 juli aanstaande is de overbruggingsperiode voorbij. Onlangs droegen Cynthia Vogeler (directeur Korsakov Kenniscentrum), Vivianne Tolen en de coaches de producten en geleerde lessen uit deze tijd over aan het ministerie van VWS en branchevereniging Actiz (zie foto).

Opgeleverde producten

Tijdens het project is een FAQ en praktische handreiking opgesteld. Hierin staan onder meer de mogelijke knelpunten, hoe je van daaruit naar een plan van aanpak komt én voorbeelden van plekken waar de sluiting al eerder slaagde. Zoals ggz-instelling Vincent van Gogh. In een video vertelt verpleegkundig specialist Jeroen Swinkels hoe dat ervaren is en wat goed uitpakte. Daarnaast is een tiplijst ontwikkeld vanuit wat werkte voor de organisaties. De informatie hiervoor is opgehaald tijdens bijeenkomsten. De producten en tips kunnen VWS en Actiz goed gebruiken, op weg naar rookvrije zorg in 2030. 

Van elkaar leren

Wat Vivianne naast de producten als waardevol zag bij de overdracht? “Dat organisaties zich gesteund en aangesloten voelden bij de wensen en behoeften van individuele organisaties én de organisaties samen.” Hiervoor organiseerde ze met de coaches bijvoorbeeld werkconferenties, naast themabijeenkomsten. “Op verschillende plekken speelden dezelfde thema’s. We wilden de organisaties graag van elkaar laten leren en ontwikkelden daarom samen deze bijeenkomsten.”

Vooruitblik

Nu het project per 1 juli afgerond is en de overbruggingsperiode voorbij is, heeft Vivianne nog één oproep voor de organisaties: “Laat je nog eens inspireren met wat er is opgehaald en door voorbeelden die zijn gedeeld; kijk daarbij nu door de bril van rookvrije zorg in 2030.” Voor wie (ook) hierbij ondersteuning wenst, staan aanjagers Suzanne Mol (s.mol@actiz.nl) en Tjerk Jonker (t.jonker@actiz.nl) van Actiz en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) klaar. Uiteraard wordt voor een warme overdracht gezorgd. Zo kunnen zij locaties goed ondersteunen bij de uitdaging naar 2030. 

Meer informatie: www.rookvrijezorg.com

Alle producten op een rij

 

Op de foto van links naar rechts: Cynthia Vogeler (directeur KKC), Selma Koegler (coach), Vivianne Tolen (projectleider) en Anton van Balkom (coach). Naast hen de vertegenwoordigers van het ministerie van VWS: Sebastiaan de Groot en Camiel Wijffels.