Onderzoeksresultaten persoonlijkheidskenmerken bij Korsakov

Onderzoeksresultaten persoonlijkheidskenmerken bij Korsakov

Uit eerder onderzoek weten we dat bepaalde persoonlijkheidskenmerken een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een alcoholverslaving. Dit zijn kenmerken zoals impulsiviteit en neuroticisme (emotionele instabiliteit). Daarnaast weten we dat persoonlijkheid een belangrijke rol speelt bij mentale problematiek. Onderzoek heeft laten zien dat onderzoek naar de rol van persoonlijkheidskenmerken bij mentale stoornissen belangrijk is omdat dit bijdraagt aan het vaststellen van de stoornis en aan de ontwikkeling van betere behandelmethodes.

Er is op dit moment nog weinig onderzoek gedaan naar de persoonlijkheidskenmerken van mensen met Korsakov. Daarom deed Ineke de Vries, masterstudent aan de Universiteit Utrecht (research master Neuroscience and Cognition) onderzoek om de persoonlijkheid van mensen met Korsakov beter in kaart te brengen. Door middel van vragenlijsten zijn Korsakov-cliënten, hun familie en verplegend personeel hierover bevraagd. De bevindingen van het onderzoek laten zien dat er bepaalde persoonlijkheidstrekken zijn die vaak gerapporteerd worden door patiënten met Korsakov. Dit zijn voornamelijk negativisme, verlegenheid, zelfingenomenheid en neuroticisme. Opvallend is dat ze op de andere schalen als 'gezonde mensen' scoren. Familieleden en verplegend personeel zagen vooral een toename van rigide gedrag (star of stug) en sociaal vermijdend gedrag.

Op 22 februari tussen 14.30 en 15.00 uur presenteert Ineke haar bevindingen in een webinar. Benieuwd? Meld je hier aanMeld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, actuele publicaties en praktijkonderzoeken, onze bijeenkomsten en scholingsaanbod.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief