KKC mag starten met transitie Doelgroep Expertise Netwerk Korsakov

Het KKC heeft van de commissie Leerink groen licht gekregen om het transitiejaar 2021 verder uit te bouwen. Een landelijk dekkend expertisenetwerk voor de doelgroep Korsakov is daarmee een stapje dichterbij gekomen.

In 2019 bracht het KKC de knelpunten, uitdagingen en oplossingen in kaart die spelen bij het structureel verbinden van praktijk, kennis en onderwijs. Het doel van deze inventarisatie was de zorg en behandeling van mensen met korsakov structureel te verbeteren. Hiervoor is een landelijk programma opgezet dat kennisnetwerken voor specifieke doelgroepen versterkt door het inrichten van expertisecentra Korsakov en de doorontwikkeling van de kenniscentrumfunctie voor het netwerk.

Na een positief oordeel van het adviesrapport Korsakov door de landelijke commissie Leerink, ingesteld door VWS, is het netwerk vanuit de betrokken zorgorganisaties gaan werken aan een transitieplan dat de overgangsfase beschrijft naar een landelijk dekkend expertisenetwerk voor de doelgroep Korsakov. Dat plan is in december 2020 beoordeeld en op basis daarvan kan het transitiejaar 2021 nu van start.

Ondanks de uitdagingen, niet in de laatste plaats door de aanhoudende coronacrisis, zijn de werkgroepen binnen het netwerk met veel energie gestart met het realiseren van een doelgroep expertisenetwerk en expertisecentra in het land.

Met elkaar werken we naar een infrastructuur voor mensen met korsakov met als doel de kwaliteit van zorg en leven van deze groep in het hele land structureel te verbeteren en de kennis en expertise in de praktijk te borgen.