Eén glaasje alcohol schenken of toch niet?

Eén glaasje alcohol schenken of toch niet?

In de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov staan zorgmedewerkers vaak voor moeilijke keuzes. Bijvoorbeeld voor de vraag of het verstandig is om af en toe een glaasje alcohol te schenken aan bewoners met deze aandoening. Roy Kessels, hoogleraar neuropsychologie aan de Radboud Universiteit en voorzitter van de Wetenschapsraad Korsakov Kenniscentrum deelt zijn inzichten en advies over dit delicate onderwerp.  

Tijdens de maand van Dry January, waarin velen ervoor kiezen om tijdelijk geen alcohol te drinken, aan Roy Kessels de vraag of het schenken van een glaasje alcohol aan bewoners met Korsakov aan te raden is. Zijn antwoord is duidelijk: "Ik raad het ten zeerste af." Volgens Kessels neemt de zucht naar alcohol bij personen met Korsakov na verloop van tijd af. Het schenken van zelfs één glas alcohol kan de verslaving weer activeren, en zelfs een biertje met 0.0% alcohol zou hij niet adviseren. Het risico bestaat dat geautomatiseerde handelingen in de hersenen, die in de loop der tijd zijn afgenomen, hierdoor opnieuw geactiveerd worden. 

Het pleidooi voor zerotolerance wordt verder ondersteund door praktische overwegingen. Niet alleen maakt het schenken van alcohol het niet gemakkelijker voor bewoners met Korsakov, maar ook niet voor zorgmedewerkers. Het bijhouden van wie wel of geen glas heeft gehad, en het risico dat bewoners opnieuw om een drankje vragen omdat ze zijn vergeten dat ze al hebben gedronken, creëert onnodige complicaties. 

Cognitieve vaardigheden verbeteren 
Roy Kessels benadrukt dat, hoewel de hersenen van een persoon met Korsakov niet herstellen, cognitieve vaardigheden wel kunnen verbeteren door het aanbieden van een gestructureerd dagritme, gezonde voeding en sociale interactie. We moeten dus zuinig zijn met het restje cognitieve vaardigheden die een persoon heeft.  
Zorgmedewerkers staan voor de uitdaging om zowel de fysieke gezondheid als de mentale toestand van hun patiënten te behouden en te verbeteren. Het welzijn van de bewoners staat hierbij voorop, en het vermijden van alcohol draagt bij aan het bevorderen van een gezonde levenskwaliteit voor deze kwetsbare groep. 

Boek ‘Alcohol van lust tot last’ 
Ben je geïnteresseerd in de nieuwste inzichten over de werking van alcohol? Roy Kessels en gedragsneuroloog Klaas Arts hebben bijgedragen aan een boek, samen met andere experts. Het boek ‘Alcohol van lust tot last’ is beschikbaar in paperback via Biomaatschappij.nl: https://www.biomaatschappij.nl/product/alcohol/  
De PDF-versie wordt vrij beschikbaar gesteld een half jaar na de publicatiedatum, vanaf medio juni 2024. 

De fotograaf is Isa Emmen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, actuele publicaties en praktijkonderzoeken, onze bijeenkomsten en scholingsaanbod.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief