EDB: Oefenen met praktijk steeds belangrijker

EDB: Oefenen met praktijk steeds belangrijker

John Nieboer geeft trainingen voor het KKC over de Empathisch Directieve Benadering (EDB). Het doet hem deugd dat de methode inmiddels ook in de wereld van korsakov breed wordt opgepikt. “Want het effect is positief.” De training wordt jaarlijks tegen het licht gehouden en aangepast. Oefenen in de praktijk komt daarbij steeds meer voorop te staan.

Nieboer was er zo’n 25 jaar geleden ook al bij toen de EDB werd bedacht. “Samen met Marlies van Noppen ben ik toen begonnen met trainingen geven. Steeds meer organisaties waren geïnteresseerd. Om te zorgen dat de continuïteit behouden blijft, hebben Marlies en ik een boek geschreven over de methode. Ook werk ik dus sinds enkele jaren voor het KKC waar ik exclusief trainingen geef over de EDB en ook trainers opleid. Gelukkig is de benaderingswijze ook hier geaccepteerd, want ook deze doelgroep profiteert van de aanpak die EDB voorstaat.”

EDB

Wat houdt die aanpak dan precies in? “De benadering is in de praktijk ontstaan en heeft inmiddels zijn waarde bewezen. Uitgangspunt is dat je als begeleider weet wie de cliënt is door je proberen in te leven in zijn of haar situatie. Hoe leeft iemand? Wat wil deze persoon? Wat heeft iemand nodig aan sturing en om zich veilig te voelen? Je bouwt, door je empathisch op te stellen, aan een vertrouwensrelatie waardoor je iemand zekerheid en veiligheid kunt bieden. Door richtingaanwijzers wordt sturing gegeven om executieve stoornissen op te vangen. Dat is de kracht van EDB.” Mede door geheugenstoornissen en het gebrek aan ziekte-inzicht, vraagt de omgang met korsakovcliënten een specifieke benadering. “De communicatie moet heel zorgvuldig verlopen volgens het 5 C/K-model.”

Actualiseren

De trainingen rond EDB worden jaarlijks geactualiseerd, zo zegt Marga ten Wolde van het KKC. “We hebben binnen het KKC nu zeven mensen die zich met de EDB trainingen bezig houden. Wat we nu zien is dat de trainingen steeds meer worden toegespitst op oefenen met praktijksituaties. Het kennisgedeelte brengen we meer onder in e-learning modules. We hebben die stap gezet omdat het voor zorgmedewerkers juist belangrijk is om in de trainingen te oefenen.”

Intervisie

Een extra toegevoegde waarde van de training vindt Marga dat de trainers ook weer op andere plekken komen en daar hun kennis over de EDB verspreiden en zien hoe het er elders aan toe gaat. Ze kunnen laten zien dat er meerdere wegen naar Rome leiden. Instellingen kweken zo bewustwording over hoe ze zelf bezig zijn en kunnen eventueel bijsturen.” Om de samenwerking met andere instellingen en verdere kennisverspreiding te bevorderen, onderzoekt het KKC de mogelijkheid tot het opzetten van intervisie tussen instellingen onderling.

Webinar

In het recente webinar over EDB vertelden John en zijn collega Mathilde Bos meer over EDB. Naast de kenniselementen werd er ook gewerkt in outbreakrooms met eigen casuïstiek. “Ook is er door de deelnemers een samenwerkingsdocument opgesteld dat in een handig boekje gebundeld wordt. Daarin staan allerlei tips over hoe je als medewerker kunt omgaan met bepaalde zaken, zowel empathisch als directief”, besluit Marga.

Het webinar kunt u hier terugkijken.