Webinar over geagiteerd gedrag bij Korsakov

Webinar over geagiteerd gedrag bij Korsakov

Agitatie bij korsakov is een onderwerp dat nog onvoldoende onderzocht is. Lianda Buijzert van Lelie zorggroep heeft onderzoek gedaan naar de frequentie, ernst en verschijningsvormen ervan. Op 30 juni presenteert ze haar bevindingen tijdens een webinar.

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar agitatie bij korsakov. De onderzoeken die er zijn, beperken zich tot het signaleren dat geagiteerd gedrag een probleem is. Ze kijken niet naar hoe de agitatie er uit ziet. Het is bijvoorbeeld niet bekend of mensen met korsakov vaker verbaal of non-verbaal agressief zijn. Dit was voor Lianda de reden om hier onderzoek naar te doen.

“Ik werk al dertien jaar bij Lelie zorggroep, tot vorig jaar als verpleegkundige op de Observatie en Screenings Unit. Dit is een afdeling waarbij cliënten met een alcoholverleden en cognitieve problemen worden opgenomen en waarbij diagnostiek plaatsvindt. Naast mijn huidige werkzaamheden heb ik de opleiding tot hbo-verpleegkundige gevolgd en heb ik een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Ik heb waardevolle onderzoeken mogen uitvoeren en al met al veel mogen groeien in het verpleegkundig vakgebied. Sinds december 2020 ben ik binnen de organisatie werkzaam als praktijkverpleegkundige.”

Voor de afronding van haar studie deed Linda een kwalitatief onderzoek. “Hierbij heb ik EVV’ers geïnterviewd over hoe zij omgaan met agitatie bij bewoners met het syndroom van Korsakov. Daarnaast heb ik een kwantitatief onderzoek uitgevoerd waarbij verzorgenden de Cohen-Mansfield Agitatie Inventory (CMAI) hebben ingevuld. Met behulp van de CMAI, een gevalideerde (gesloten) observatielijst voor agitatie, kon de frequentie, de ernst en verschillende vormen van agitatie bij bewoners met het syndroom van Korsakov worden gemeten.”

Het webinar is op woensdag 30 juni van 14.15 tot 15.15 uur.

Aanmelden kan hier.