"Zorgtraject Korsakov kent verschillende knelpunten"

"Zorgtraject Korsakov kent verschillende knelpunten"

De cliëntenreis van mensen met korsakov kent verschillende knelpunten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek door juriste en psychologe Susanne van den Hooff. Ze nam veertien casussen onder de loep en zag een gebrek aan kennis, gefragmenteerde zorg en wachtlijsten en pleit voor betere thuiszorg.

Van den Hooff schreef al meerdere publicaties over korsakov. Recent verscheen van haar hand een onderzoek naar de cliëntenreis (patient journey) die deze groep doormaakt en de knelpunten die in dit traject te vinden zijn.

Chronisch alcoholisme blijft vaak lang onbehandeld. In haar onderzoek bekijkt Van den Hooff factoren die mogelijk zorgen voor vertraging in de behandeling van deze groep, die kan leiden tot korsakov. Van den Hooff verzamelde veertien casussen, patient journeys van patiënten met korsakov, die zijn opgenomen in verschillende gespecialiseerde woonvoorzieningen voor langdurige zorg.

Uit het onderzoek blijken drie knelpunten. Allereerst is er te weinig kennis over korsakov. Niet alleen bij huisartsen maar ook bij familie, artsen in algemene ziekenhuizen en thuiszorgmedewerkers. Meer kennis is nodig om het syndroom van Korsakov te herkennen en de juiste stappen te nemen.

Het tweede knelpunt is de gefragmenteerde zorg en wachtlijsten. Patiënten met een chronische alcoholstoornis of het syndroom van Korsakov hebben zowel geestelijke als lichamelijke zorg nodig. Er moeten daarom bijvoorbeeld speciale casemanagers korsakov komen, zodat de continuïteit van de zorg gewaarborgd kan worden. Deze casemanagers hebben dan de verantwoordelijkheid voor het gehele zorgtraject: het volgen van de patiënt en het zorgen voor de juiste vervolgstappen in het traject.

Thuiszorg is het laatste thema dat in de patient journey naar voren komt. De patiënt met korsakov moet thuis gespecialiseerde zorg krijgen. In de opleiding van thuiszorgmedewerkers is te weinig aandacht voor de zorg en behandeling van deze groep, zo blijkt volgens Van den Hooff.