Conferentie sluiting interne rookruimtes specifieke doelgroepen

Conferentie sluiting interne rookruimtes specifieke doelgroepen

15 september 13:00-17:00 uur, ’t Veerhuis in Nieuwegein.

Beste leden van de doelgroepnetwerken NAH+, GP-vereniging, HKNN, KKC,
Zoals bekend is er vanuit VWS en NVWA een overbruggingsperiode geboden in het komen tot het sluiten van de interne rookruimten aan de locaties van zorginstellingen binnen de langdurige zorg, waar zorg en behandeling wordt geboden aan mensen vanuit de bovenstaande specifieke LVHC-doelgroepen.  In deze overbruggingsperiode is er de mogelijkheid geboden om advies en ondersteuning te krijgen vanuit het Project Sluiting interne rookruimten Specifieke doelgroepen om de maatregel uit te voeren. In de afgelopen periode is er ondersteuning geboden aan 48 locaties. De stappen die we zetten geven veel inzichten in de knelpunten, de best practises en de dilemma's waar organisaties mee te maken krijgen. 

In dit licht is er op 15 september a.s. in Nieuwegein een conferentie georganiseerd vanuit het project waar we met elkaar aan de slag gaan om best practises te delen, met elkaar verkennen waar knelpunten liggen en hoe die op te pakken en welke dilemma's er leven. Ook kijken we iets verder door de tijd naar 2030 wat de volgende stappen zijn om te komen tot een rookvrije zorg.

Voor de conferentie zijn alle betrokken locaties bij het project uitgenodigd, maar er is ruimte om aan te sluiten vanuit de specifieke doelgroep locaties vanuit het idee van uitwisseling en kennisdeling. Graag de vraag om deze uitnodiging te delen binnen de kennisnetwerken.

De conferentie wordt afgesloten met een hapje en drankje.

Komen jullie ook? Aanmelden
Jullie kunnen je tot uiterlijk 25 augustus aanmelden via onderstaande link.

Meer informatie:
Op dit moment zijn we bezig met de voorbereiding. Het definitieve programma volgt in de komende weken.
We zien jullie graag dan!
Hartelijke groeten, namens de projectorganisatie, 
Vivianne Tolen
Projectleider Sluiting interne Rookruimten Specifieke doelgroepen.