Commissie Expertise centra langdurige zorg (CELZ) bezoekt Korsakovcentrum Slingedael

Gisteren ontvingen wij de commissie langdurige zorg. Deze commissie is ingesteld door VWS om uitvoering te geven aan het onderzoeksrapport van KPMG over de inrichting van een kennisinfrastructuur voor specifieke doelgroepen.

De Wlz kent een aantal specifieke groepen cliënten waarvan het aantal relatief klein is, terwijl de zorgbehoefte complex is. Het gaat om cliënten met een medische conditie waarvoor specifieke kennis nodig is om de kwaliteit van zorg te borgen. De doelgroep mensen met het syndroom van Korsakov is er één van. In het totaal zijn er tien doelgroepen benoemd door VWS. Per doelgroep is het doel om een kennisinfrastructuur te ontwikkelen.

Het programma
Om een goed beeld te krijgen van de bestaande zorg en de benoemde doelgroepen komt de commissie op bezoek. Vandaag is Korsakovcentrum Slingedael in Rotterdam aan de beurt. Om hen een goed beeld te geven van de doelgroep en wat er in een Korsakovcentrum gedaan wordt is er een programma opgesteld. De cliënten spelen hier een mooie rol in. Wat gaan we doen? We laten zien hoe er verbinding gemaakt wordt vanuit onderzoek met de praktijk, hoe we dit implementeren bij de Korsakovcentra in Nederland en we laten zien hoe we de cliënt betrekken in de invulling van hun behandeling en dagprogramma. Daarnaast is er ruimte voor vragen over het proces van de werkgroep Korsakov. In de werkgroep zijn tien leden die een advies uitbrengen over de nieuwe kennisinfrastructuur voor de specifieke doelgroep Korsakov. Het Korsakov Kenniscentrum ondersteunt de werkgroep in het tot stand komen van het advies naar de commissie.

Wat volgt
Volgende maand zal de werkgroep, die ondersteund wordt door het Korsakov kenniscentrum, het adviesrapport aan de commissie voorleggen. Waarna de commissie een beoordeling doet en een advies schrijft voor het vervolgtraject voor implementatie van de kennisinfrastructuur met expertisecentra aan VWS.